1. Ga naar het menu
  2. Ga naar de inhoud
ANP
NOS NieuwsAangepast

Asielzoekers uit veilige landen niet meer welkom in azc Rotterdam

In het asielzoekerscentrum in Beverwaard worden tijdelijk geen mensen uit veilige landen meer opgevangen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft dat afgesproken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Aboutaleb neemt maatregelen om het toenemende aantal incidenten in azc Beverwaard te stoppen. Van half april tot half augustus waren er 20 incidenten, in de twee maanden daarna liep dat op tot 69.

Volgens Aboutaleb is er een duidelijk verband tussen het aantal incidenten en de veranderende doelgroep in het azc. Vanaf medio augustus worden weer meer mensen toegelaten. Dat is omdat er de afgelopen drie maanden meer asielzoekers naar Nederland zijn gekomen.

Er zijn nu 549 mensen in het azc, dat er volgens afspraak maximaal 600 mag opnemen. Sinds de opening van het tijdelijke azc twee jaar geleden was er nauwelijks overlast voor omwonenden en die hadden ook weinig klachten.

Veilige landen

De mensen die de overlast veroorzaken, zijn degenen die uit een veilig land komen en toch asiel proberen te krijgen in Nederland. Ook in andere plaatsen, zoals Ter Apel, Weert en Oisterwijk veroorzaken deze mensen regelmatig problemen. Zij hebben geen recht op asiel en er wordt geprobeerd hen zo snel mogelijk het land weer uit te krijgen. In azc Beverwaard zijn nu 127 van zulke gevallen.

Naast de 'veiligelanders' zijn ook zogenoemde Dublin-claimanten niet welkom in het azc. Dat zijn mensen die al in een ander land asiel hebben aangevraagd en dat niet opnieuw in Nederland mogen proberen. Zij komen overigens niet allemaal uit een veilig land, zoals Albanië, Marokko, Tunesië en Algerije. Er zijn ook asielzoekers bij uit landen als Afghanistan, die niet zomaar teruggestuurd kunnen worden naar het eerste land waar ze de EU binnenkwamen.

Ingrijpen

"De optelsom van de recente incidenten in het azc waarbij mensen betrokken waren uit de zogenoemde veilige landen, baart mij zorgen en vraagt om ingrijpen", zegt Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad.

Hij neemt in overleg met het COA dus maatregelen. Er komt per direct een voorlopige stop op het toelaten van mensen uit veilige landen en Dublin-claimanten en de beveiliging op het azc wordt uitgebreid, zowel overdag als 's nachts. Degenen die niet of niet meer in Beverwaard terecht kunnen moeten in azc's elders in het land worden opgevangen.

Er wordt gewerkt aan snelle doorstroom en uitstroom van een problematische groep migranten die in de Dublin-procedure zitten. Daarnaast worden er individuele maatregelen genomen om personen aan te sporen mee te werken aan lopende procedures, zoals extra meldplicht, kamercontroles en zo mogelijk inbewaringstellingen.

Extra inzet

Aboutaleb vraagt bij het versnellen van procedures extra inzet van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, de Dienst Terugkeer & Vertrek en de rechtbank. Hoelang de maatregelen van kracht blijven, is niet duidelijk.

"Rotterdam wil ruimte blijven bieden aan vluchtelingen die echt opvang nodig hebben. Voor hen is in Rotterdam een veilige plek. Voor mensen die zich niet aan de regels houden, is in onze stad geen plaats", schrijft de burgemeester aan de raad.

Het COA bevestigt de afspraken met de gemeente Rotterdam en zegt dat er maatregelen zijn genomen in het kader van de openbare orde en veiligheid.

Aanmeldcentra

Ook in andere plaatsen geven asielzoekers uit veilige landen overlast. In Ter Apel en Budel staan aanmeldcentra. Die kunnen mensen die het land binnenkomen niet weigeren, omdat ze zich daar moeten laten registreren.

In Ter Apel, gemeente Westerwolde, is sprake van winkeldiefstal en inbraken, maar vooral van ongeregeldheden in het aanmeldcentrum.

Burgemeester Heijmans van Weert, de gemeente waar Budel vlak bij ligt, zegt dat daar op dit moment geen overlast is van 'veiligelanders'. "Zodra dat wel het geval is, grijpen we direct in, samen met politie en COA. Ik zal niet vragen om ze hier helemaal niet op te vangen, want dan leg je het probleem bij een andere burgemeester neer."

Heijmans pleit voor een gesloten opvang voor deze kansloze asielzoekers die overlast veroorzaken, bijvoorbeeld in een lege gevangenis. "Nu zitten ze in open opvang, zelfs als ze naar de ebtl, (speciale azc's voor asielzoekers die overlast veroorzaken) gaan. Maar ze zouden helemaal niet naar buiten moeten kunnen, in afwachting van hun uitzetting."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl