Door het laagwater liggen veel plezierjachten droog. In de IJssel gaat het tussen Arnhem en Kampen vermoedelijk om duizenden boten. Hoe groot de schade is, valt pas te onderzoeken als de waterstand weer normaal is.

Het water staat nu meters lager dan normaal, dus het kan nog even duren voor de situatie weer normaal is. Dat is afhankelijk van de regen in Duitsland en Zwitserland die de Rijn en IJssel voeden.

In de grootste jachthaven bij Giesbeek liggen zo'n 500 boten. Een groot deel ervan drijft al niet meer. De havenmeester heeft "nog nooit zoiets meegemaakt." Dagelijks belt hij mensen om ze erop te attenderen dat hun plezierjacht droog ligt. "Gisteren nog 25."

Winterklaar maken onmogelijk

Dat is vervelend, want eigenlijk moeten de boten op de wal voor onderhoud. Normaal varen ze dan naar een helling waar ze met een trailer opgetrokken worden. Maar van varen is nu geen sprake meer. "Het lukt niet om ze uit het water te krijgen en winterklaar te maken."

Chris Heil, lid van watersportvereniging Giesbeek, legt uit aan Omroep Gelderland: "Alleen de schepen met een platte onderkant zakken mee met het water. Alle andere kunnen veel schade oplopen doordat ze scheef komen te liggen. In principe moet een schip op de kiel kunnen rusten, maar dat is ook weer afhankelijk van de ondergrond."

De havenmeester nuanceert: "In feite hebben we het hier over een luxeprobleem. De binnenvaart heeft het veel en veel zwaarder: de schepen kunnen maar een fractie van de normale lading meenemen. Bij hen gaat het om hun boterham."

STER reclame