De Stopera, het Amsterdamse stadhuis ANP

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam heeft de eigen beveiliging niet op orde. Er is van alles mis, schrijft De Telegraaf, na een Wob-procedure. De krant heeft rapporten met gevoelige informatie in handen. De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen.

Ambtenaren van de afdeling OOV zijn verantwoordelijk voor onder meer de aanpak van criminelen. Ze onderzoeken of die via de horeca misdaadgeld witwassen. Ook regelen ze de veiligheid in de stad op bijvoorbeeld Koningsdag.

Om het werk goed te kunnen doen, beschikt de afdeling over gevoelige documenten als strafdossiers, belastingaangiften en financiële gegevens van ondernemers.

Misbruik

Maar er is geen systeem om te achterhalen welke ambtenaren de informatie hebben ingezien en hebben gedownload. "Misbruik van mail, inlogcode en gegevens wordt zo mogelijk", staat in een risico-inventarisatie van de gemeente.

Alle afdelingen van de gemeente Amsterdam zijn in 2016 gevraagd om in kaart te brengen waar fraude op de loer ligt. De informatie die de afdeling OOV aanleverde, werd afgekeurd door toenmalig burgemeester Van der Laan en gemeentesecretaris Van Gils. "Er is onvoldoende gekeken door de ogen van een kwaadwillende medewerker en daardoor zijn de risico's nog onbenoemd", schreven ze.

Niet gescreend

Medewerkers van de afdeling OOV werden niet gescreend en er werd niet bijgehouden wie laptops of telefoons hadden geleend. Ook werd van nieuwe medewerkers geen eed afgenomen en konden oud-medewerkers nog steeds met hun oude toegangspas op de afdeling komen. Het is niet duidelijk of er ooit iets is misgegaan, omdat er geen logbestanden zijn.

In een intern rapport scoort de afdeling Openbare Orde en Veiligheid op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (goed) als enige afdeling een 1.

Naïviteit

Beveiligingsexpert Brenno de Winter heeft op verzoek van De Telegraaf de rapporten ingezien. "Er straalt een bepaalde naïviteit van uit, een bepaalde gemakzucht", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Het zijn heel basale dingen die je wel op orde moet hebben."

De gemeente Amsterdam zegt dat er inmiddels maatregelen genomen zijn om de situatie te verbeteren. "Bij de invulling van nieuwe vacatures wordt gewerkt met een aangepaste en verscherpte procedure. Aan medewerkers die met vertrouwelijk informatie werken, worden extra eisen gesteld. Inmiddels heeft een groot deel van de medewerkers een integriteitstraining gekregen", zegt een woordvoerder.

Burgemeester Halsema wil het aantal functies waarvoor een extra procedure of AIVD-screening nodig is binnenkort uitbreiden.

STER reclame