Artikel George Soros ingetrokken

Aangepast

Op 23 oktober 2018 publiceerde de NOS op deze plek op nos.nl een artikel over de kritiek op George Soros. De bedoeling van dat artikel was om te beschrijven welke controverse over hem bestaat. Daartoe werd onder meer een aantal beweringen van tegenstanders van Soros aangehaald.

Op dat artikel kwam vrijwel onmiddellijk veel kritiek, zowel binnen de redactie van NOS Nieuws als vanuit allerlei geledingen van de samenleving. Dat leidde snel tot een aanpassing in het artikel (deze aanpassing werd in een voetnoot bij het artikel en in onze Herstelrubriek op nos.nl weergegeven. Onderaan deze verklaring is deze voetnoot toegevoegd).

We hebben de afgelopen dagen intern veel gesprekken gevoerd over met name de vraag hoe dit artikel tot stand is gekomen en wat we daarvan kunnen leren. Dat betreft met name de interne werkwijze en met welke journalistieke scherpte en alertheid het bewuste artikel is gemaakt.

Alles overziend heb ik samen met mijn collega's in de hoofdredactie nu besloten dit artikel terug te trekken. Zeker, voor ons besluit hebben we de tijd genomen, maar het is nogal een besluit. Ook omdat het ons beleid is dat wij geen online-publicaties terugtrekken, want het verwijderen van artikelen kan tot terechte vragen en opmerkingen leiden over transparantie. We herschrijven ons archief niet. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Maar in dit geval handelen we toch anders. Doordat we pijnlijke en kwetsende bewoordingen hadden overgenomen, er onvoldoende aan journalistieke bronvermelding is gedaan en het artikel feitelijke onjuistheden bevatte, voldeed het niet aan onze normen. Terugkijkend concluderen we ook dat we sneller en uitgesprokener afstand hadden moeten nemen van het artikel en dat eerder inzichtelijk hadden moeten maken.

Marcel Gelauff

Hoofdredacteur NOS Nieuws

Noot van de redactie:

We hebben dit artikel na publicatie aangepast. De oorspronkelijke kop was: "George Soros: invloedrijke bemoeial met tentakels ver in de wereldpolitiek". Deze kop was onzorgvuldig en onjuist geformuleerd en is veranderd in "George Soros: 'staatsman zonder staat' met flinke vinger in de pap". Ook elders is het artikel aangepast.

Met name de alinea waarin oa de omschrijving "De jood Soros steunt organisaties" voorkwam had anders geformuleerd moeten worden. De bedoeling was samen te vatten hoe critici van Soros hem omschrijven en framen, maar door de gekozen formulering leek het alsof de redactie deze formuleringen zelf passend vond. Dat was uiteraard niet het geval.

Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff ging op woensdag 24 oktober 2018 op NPO Radio 1 nader in op het artikel.

Luister hier het hele gesprek op NPO Radio 1 terug

STER Reclame