Minister Blok en EU-vicevoorzitter Timmermans in Luxemburg EPA

Minister Blok verwacht niet dat de EU en het Verenigd Koninkrijk morgen politieke overeenstemming bereiken over de brexit. "Er is meer tijd nodig om die onderhandelingen succesvol af te ronden. Er blijft tegelijkertijd een risico bestaan dat het niet lukt", zei hij na een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken en EU-brexit-onderhandelaar Barnier in Luxemburg. Grootste struikelblok is nog steeds de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Voorzitter Tusk van de Europese Raad omschreef de kwestie als een gordiaanse knoop. Hij heeft de Britse premier May opgeroepen om met "creatieve oplossingen" te komen, maar maakte ook duidelijk dat hij niet ziet hoe zij in eigen land een doorbraak kan forceren. May kampt met verdeeldheid in haar eigen kabinet en onmin in het parlement. De Belgische minister Reynders verzuchtte dat het soms voelt "alsof de Britten met de Britten aan het onderhandelen zijn".

'Intensieve onderhandelingen'

Volgens Blok schetste Barnier vandaag dat er de afgelopen weken intensief is onderhandeld. Blok noemde een akkoord van groot belang, maar zei opnieuw dat Nederland zich ook voorbereidt op een scenario waarbij het onverhoopt niet mocht lukken.

Volgens hem komt het ook niet op één dag aan. "De kwaliteit van de overeenstemming is belangrijker." Volgens Blok zijn de belangen voor beide kanten ook heel groot en moeten die hun goede wil laten blijken. Hij herhaalde dat een 'harde' brexit heel slecht zou uitpakken voor de Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk.

Bijeenkomst EU-leiders

Morgen komen de leiders van de EU-lidstaten in Luxemburg bijeen om te praten over de brexit. Dan wordt een besluit genomen of er genoeg vooruitgang is geboekt voor een speciale EU-brexit-top volgende maand. Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 29 maart de Europese Unie.

Op de vraag wat Blok aan premier Rutte gaat rapporteren met het oog op morgen, antwoordde hij: "Dat de situatie zo ingewikkeld is als die is, dat we de belangen hebben die we allebei natuurlijk heel goed kennen en dat we ons niet nodeloos op moeten laten jagen".

STER reclame