Premier Rutte, Ban Ki-moon en anderen bij de ceremonie in de Ridderzaal ANP

In Den Haag is de commissie geïnstalleerd die het nieuwe centrum voor wereldwijde klimaatoplossingen gaat begeleiden. In de commissie zitten beroemde mensen als Ban Ki-moon, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Bill Gates en Kristalina Georgieve, ceo van de Wereldbank.

Het centrum moet oplossingen voor gevolgen van klimaatverandering uit het ene land gaan delen met andere landen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen waarmee landen stormen, extreme droogte of juist overstromingen beter het hoofd kunnen bieden. Want ook al wordt er overal in de wereld gezocht naar manieren om de oorzaak van het klimaatprobleem weg te nemen - door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen - toch zal het klimaat sowieso verder veranderen.

"Zelfs als we erin slagen om de temperatuurstijging op 1,5 graad te houden, zal de zeespiegel nog stijgen", zei premier Mark Rutte bij de feestelijke welkomstceremonie voor de commissie. De weerextremen leiden nu al tot problemen, stelde minister Cora van Nieuwenhuizen. "Ik hoef u geen voorbeelden te geven van extreem weer, u ziet ze elke dag op het nieuws."

'Leren van andere landen'

Het Global Centre on Adaptation heeft vestigingen in Rotterdam en Groningen. Het is niet toevallig dat het wereldwijde centrum in Nederland terecht is gekomen, vertelt directeur Patrick Verkooijen. "Er is ontzettend veel kennis van bijvoorbeeld waterbeheer in ons land. Of dit in Delft is, of op landbouwgebied in Wageningen. De kennis die hier beschikbaar is, proberen we op een meer systematische manier aan te bieden aan de wereld. En daarnaast kan Nederland natuurlijk ook leren van andere landen."

De kennis die er nu al is, is volgens Verkooijen te verspreid. "In Afrika worden al jaren maatregelen getroffen om de landbouw aan te passen. Het is alleen niet grootschalig genoeg en het gebeurt niet in een hoog tempo genoeg."

Wij worden bedolven onder de vragen.

Patrick Verkooijen, directeur

Ook al is het centrum pas kort geleden met z'n werkzaamheden begonnen, het heeft al direct veel vragen binnengekregen, aldus Verkooijen. In veel landen worden de gevolgen van het veranderende klimaat al gevoeld. Er is dus ook al behoefte aan oplossingen. "Wij worden bedolven onder de vragen. Of het uit Bangladesh is over het kustbeheer, of uit Senegal, of uit Kenia. Er is ontzettend veel vraag naar oplossingen. Nu is het zaak dat het centrum op zo kort mogelijke termijn grootschalig wordt opgezet."

Droogtebestendige gewassen

Eén van de vragen die het centrum al heeft binnengekregen, is afkomstig uit Ethiopië. Dat land kampt geregeld met extreme droogte. En vraagt daarom naar zaden en gewassen die beter tegen droogte kunnen. Bij de universiteit in Wageningen wordt dit soort onderzoek gedaan. Niet alleen wordt hier geprobeerd om gewassen te telen die beter tegen droogte kunnen, maar ook tegen zout, omdat op steeds meer plekken de landbouw last heeft van de indringing van zout zeewater. Het nieuwe Global Centre on Adaptation zorgt ervoor dat die kennis sneller beschikbaar komt.

Op termijn krijgt de commissie ook vestigingen in andere delen van de wereld, zoals China, Afrika en Latijns-Amerika. Begin volgend jaar zal daar meer over bekend worden.

Verkooijen is niet bang dat landen minder hard hun best gaan doen om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken, nu het nieuwe centrum er is om te helpen bij het opvangen van de gevolgen. Politici ervaren de urgentie, in alle delen van de wereld, zegt hij. "Er is geen ontwijken meer mogelijk. Niet alleen door politici, maar ook door CEO's in het bedrijfsleven en burgers. Het klimaatprobleem is nu, de oplossingen worden nu gevraagd en dus moet er actie komen."

STER reclame