NOS Nieuws

Meer mobiele stembureaus en hulp voor kiezers met beperking

Er moeten bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 meer mobiele stembureaus komen, bijvoorbeeld in zorginstellingen. Ook moet er dan meer hulp zijn voor kiezers die het lastig vinden om te stemmen.

Minister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat ze experimenten wil om de verkiezingen voor iedereen toegankelijker te maken, zodat meer mensen gaan stemmen.

Ollongren gaat onderzoeken hoe kiezers beter voorgelicht en geholpen kunnen worden bij het stemmen. Zo moet het voor bepaalde groepen mensen mogelijk worden om hun stem uit te brengen voor de verkiezingsdag. De omstandigheden zijn dan anders dan in het stemlokaal. Kiezers ervaren geen druk van andere wachtende stemmers, ze kunnen oefenen met het stemmen en stembureauleden kunnen helpen.

Parkinson

Nu is hulp bij het stemmen niet toegestaan om beïnvloeding van de kiezer te voorkomen. Alleen kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelf hun stem kunnen uitbrengen mogen hulp krijgen in het stemhokje. Dan gaat het vaak om mensen die niet goed kunnen zien of die bijvoorbeeld door de ziekte van Parkinson moeilijk met het potlood overweg kunnen.

De minister streeft ernaar om bij de volgende landelijke verkiezingen in 2021 te beginnen met de experimenten. Daarna wil ze bekijken hoe de mogelijkheid van hulp in het stemhokje in de Kieswet kan worden geregeld.

De minister zei al eerder met maatregelen te komen om het verkiezingsproces op een aantal punten te veranderen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl