Willekeurige taxi's op Schiphol. ANP

De Amsterdamse taxibranche heeft steeds meer last van malafide aanbieders, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Samen met de politie en de Belastingdienst doet de ILT invallen en controles bij deze bedrijven, en auto's worden langs de kant gezet en gecontroleerd.

De ILT heeft twintig bedrijven op de korrel, die gezamenlijk ongeveer 600 taxi's laten rijden in de hoofdstad. Deze bedrijven maken zich volgens de inspectie vooral schuldig aan fraude en belastingontduiking. Ze houden volgens de dienst nauwelijks administratie bij. Dat raakt ook aan de veiligheid, omdat niet wordt bijgehouden of chauffeurs voldoende pauzeren en of een auto apk-gekeurd is.

Kabels doorgeknipt

De bedrijven lappen volgens de ILT willens en wetens taxi-, loon- en belastingwetten aan hun laars. Van onwetendheid of kinderziektes bij de oprichting van een bedrijf is geen sprake, zegt een woordvoerder. "Bij controle blijkt vaak dat de bekabeling van boordcomputers is doorgeknipt. Dat gaat niet per ongeluk. Ook hebben veel van die malafide aanbieders ineens ict-problemen, als wij vragen naar de administratie."

Eind 2017 waren er volgens het CBS in Amsterdam 383 taxibedrijven met meer dan één taxi op de weg. Daarvan is dus een deel malafide, maar de inspectie sluit niet uit dat er door de invallen en controles meer louche taxi-aanbieders komen bovendrijven. "Er poppen steeds meer bedrijven op die in korte tijd op een oneerlijke manier veel geld verdienen, en daarna weer verdwijnen", zegt de woordvoerder.

Snorders

De ILT richt zich bij de operatie niet op zogeheten snorders - particulieren die met hun soms gammele personenauto bijverdienen als taxichauffeur. De malafide bedrijven zetten echte taxi's in, met een blauw nummerbord en een taximeter. Dat maakt het voor consumenten moeilijk om te zien bij wat voor soort aanbieder zij instappen.

Het op voorhand weren van deze bedrijven is lastig, zegt de ILT. "Vaak is de vergunningsaanvraag in orde. De problemen ontstaan pas als bedrijven aan de slag gaan en geen administratie bijhouden."

STER reclame