NOS | Jeroen van Eijndhoven

Ongewenst gedrag op mbo-scholen neemt toe. Minister Van Engelshoven heeft de resultaten van onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd en daaruit komt een 'trendbreuk' naar voren.

Na een jarenlange positieve ontwikkeling in de sociale veiligheid onder studenten in het mbo, is bij bijna alle vormen van ongewenst gedrag het percentage gestegen, heeft het Expertisecentrum Beroepsonderwijs vastgesteld.

In 2014 voelde 96 procent van de studenten zich veilig op school en dat percentage is vorig jaar gedaald naar 83. Verder komen ook wapenbezit, diefstal, vernieling, drugsgebruik en geestelijk of lichamelijk letsel vaker voor.

Uit het onderzoek blijkt verder dat lhbt-studenten zich duidelijk minder veilig voelen dan hetero's. Lhbt'ers worden drie keer zo vaak slachtoffer van vandalisme, discriminatie, pesten en seksueel geweld.

Van Engelshoven schrijft aan de Kamer dat ze de resultaten van het onderzoek zeer serieus neemt. "Een veilige schoolomgeving is de basis voor iedere student om te kunnen leren. De signalen uit de monitor zal ik benutten om er samen met scholen voor te zorgen dat de trend in de komende jaren ten goede gekeerd gaat worden."

STER reclame