ANP

Luchtvaart presenteert groen plan, milieuorganisaties niet onder de indruk

time icon

Schiphol, KLM en achttien andere organisaties en bedrijven in de luchtvaartsector hebben een plan gemaakt om vliegen duurzamer te maken. Ze hebben hun actieplan aangeboden aan verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen.

De organisaties zien veel voordelen in de ontwikkeling van stillere toestellen en schonere kerosine en denken dat Nederlandse bedrijven daar een grote rol in kunnen spelen. Ook zetten ze in op minder brandstofgebruik door het aanpassen van vliegroutes en betere start- en landingsprocedures.

Topman Benschop van Schiphol zegt in een toelichting dat hij met het actieplan het beeld wil wegnemen dat de luchtvaart geen bijdrage levert aan verduurzaming. "Er staan zaken in die niet wereldschokkend zijn, omdat ze er soms al zijn. Nieuw is dat we uitspreken dat we het samen doen", zegt hij.

Geen onderbouwing

De plannen worden niet financieel onderbouwd en het is dus ook niet duidelijk wie de goede voornemens uiteindelijk gaat betalen. Het woord vliegtaks, waar de sector fel op tegen is, komt niet voor in de plannen. Journalisten vroegen er op de persconferentie na de overhandiging van het plan wel naar.

Minister Van Nieuwenhuizen wilde alleen kwijt dat er in het regeerakkoord afspraken over zijn gemaakt. KLM-topman Elbers liet weten "dat het nog geen 2021 is" en gaf daarmee aan dat er wat hem betreft nog veel kan gebeuren met de vliegtaks.

Niet onder de indruk

Milieuorganisaties zijn niet onder de indruk van de duurzaamheidsplannen van de luchtvaartsector. Campagneleider Van Kleef (Greenpeace) noemt het plan "business as usual met een klein groen strikje eromheen." De voorgestelde besparingsmaatregelen van de bedrijven zijn volgens hem vooral goed voor de eigen portemonnee.

Directeur Demmers van Natuur & Milieu wijst op het belastingvoordeel dat de luchtvaart geniet, in tegenstelling tot het weg- en treinverkeer. "De luchtvaart betaalt geen belasting over brandstof en tickets en dat terwijl vliegen grote klimaatschade en overlast veroorzaakt." Ze wil dat alle kosten van vliegen verrekend worden in een ticket en de consument een betere vergelijking kan maken.

Volgens de milieuorganisaties voelt de luchtvaartsector de groeiende maatschappelijke druk, maar vormen deze plannen daar geenzins een antwoord op.

Ook GroenLinks in de Tweede Kamer is kritisch. "Dit plan gaat nog steeds uit van een flinke groei. Ze kopen een dweil en zetten de kraan nog verder open."

De zeven thema's uit het actieplan 'Slim en Duurzaam', geformuleerd door de betrokken organisaties

Het optimaliseren van vliegroutes en procedures

Zuinig omgaan met brandstof zorgt voor minder CO2-uitstoot. Hoe directer de vliegroute en hoe beter de landings- en startprocedure, des te minder het brandstofverbruik.

Het stimuleren van schonere vliegtuigen via luchthavengelden

Schiphol is van plan om de luchthavengelden (2019-2022) deels te differentiëren op basis van klimaatimpact. Maatschappijen betalen minder voor stillere en daarmee in de regel minder vervuilende vliegtuigen, terwijl de kosten voor lawaaiige en daarmee meer vervuilende vliegtuigen omhoog gaan.

De inzet van duurzame brandstof

Door de lange ontwikkeltijd en levensduur van nieuwe vliegtuigen blijft kerosine voorlopig dé brandstof om op te vliegen. Daarom is duurzame brandstof één van de meest effectieve manieren om op relatief korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen.

Radicale vlootvernieuwing

Grote stappen in het reduceren van onze klimaatimpact worden gezet bij de invoering van radicaal nieuwe vliegtuigconcepten en volledig elektrisch aangedreven vliegtuigen. De Nederlandse luchtvaartindustrie en kennisinstellingen spelen daarin een belangrijke rol.

Inzet internationale trein en andere duurzame vervoersmiddelen op korte afstanden

Nederland is gebaat bij een klantgericht, snel en duurzaam transportsysteem. De trein is op bepaalde routes, tot een afstand van 700 kilometer, een goed alternatief voor vliegreizen.

Emissieloze luchthavens

In 2030 zorgt Schiphol ervoor dat de terminals, kantoren en grondoperatie van alle luchthavens van Royal Schiphol Group klimaatneutraal zijn. Schiphol draait al volledig op door Nederlandse wind opgewekte elektriciteit.

Een snelle en efficiënte reis van en naar het vliegveld

De reis van en naar het vliegveld is er een die tijd vergt, die soms onnodig ingewikkeld is, die zorgt voor filevorming en die bijdraagt aan CO2-emissies. Op dit moment kiezen reizigers voor de auto en het openbaar vervoer.

STER Reclame