Reuters

De leider van de Britse sociaal-democraten, Jeremy Corbyn, wil een zachte brexit. In zijn slottoespraak op het Labour-congres in Liverpool zei hij dat premier Theresa May alleen op zijn steun kan rekenen als ze haar 'Chequers'-plan intrekt of grondig afzwakt.

Labour zal tegen dat plan van May "of wat ervan overblijft" stemmen en ook tegen het vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder deal met de EU, want dat zou in zijn ogen leiden tot een nationale ramp.

Daarom kiest Corbyn voor een zachtere en wat hij noemt "verstandige" brexit, inclusief een douane-unie met Brussel, waardoor er bijvoorbeeld geen 'harde' grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat.

Groene-banenrevolutie

Gaat May niet in op de eisen van Labour, dan zal hij aansturen op vervroegde verkiezingen binnen een paar maanden. "Want Labour is klaar om te regeren", zei Corbyn na een opsomming van beleidsplannen "tegen de graai-cultuur en voor een groene-banenrevolutie". "Wij vertegenwoordigen het gezond verstand van deze tijd", zei hij. Zijn toespraak werd beloond met gejuich van de congresgangers.

Correspondent Tim de Wit noemt het veelzeggend dat Corbyn in zijn toespraak van ongeveer een uur één thema onaangeroerd liet: een tweede referendum over de brexit. "Veel congresleden hebben zich daarvoor uitgesproken, maar Corbyn wilde er zijn vingers niet aan branden. Hij realiseert zich natuurlijk ook dat een derde van zijn Labour-kiezers vóór de brexit heeft gestemd. Daarom zet hij voor de zekerheid nu eerst in op vervroegde verkiezingen en kan er daarna eventueel altijd nog een tweede referendum komen."

Corbyn zet met zijn nee tegen het Chequers-plan druk op de zaak, zegt De Wit. "Hij wil dat May zal stranden. Zij heeft steeds gezegd 'Chequers of geen deal', en hij gokt er natuurlijk op dat de zaak vastloopt. In het vacuüm dat dan ontstaat, wil hij verkiezingen en hoopt hij met Labour zijn kans te grijpen om vervolgens tot een zachtere brexit te komen, met goede afspraken met de EU."

Antisemitisme

Corbyn wijdde ook een paar woorden aan de steeds weer opduikende beschuldigingen over antisemitische uitingen van hemzelf en van Labour. Hij wierp die kritiek verre van zich en zei dat de beschuldigingen leiden tot "immense pijn en verontrusting". Hij kreeg een staande ovatie toen hij zich richtte tot Joden met de opmerking "Wij zijn jullie bondgenoot".

Kwaad maakte de Labourleider zich speciaal op "Tory-hypocrieten" die hem naar zijn zeggen valselijk beschuldigen van antisemitisme terwijl ze zelf een vijandig beleid ten aanzien van immigranten voeren en steun betuigen aan mensen als de Hongaarse premier Viktor Orbán.

STER reclame