Een kapstok in een kinderdagverblijf ANP

De kosten voor crèches dreigen volgend jaar met honderden euro's te stijgen door strengere regels voor de opvang van de kinderen. Het ministerie van Sociale Zaken denkt dat die kosten zullen worden gedekt door onder meer de stijgende toeslag voor kinderopvang. Maar belangenorganisatie Boink is bang dat de kosten veel hoger zullen uitpakken.

Vanaf 1 januari mag een pedagogisch medewerker voor maximaal drie 0-jarigen tegelijk zorgen, in plaats van vier nu. Dat betekent dat kinderopvangorganisaties meer ruimte nodig hebben voor meer groepen. Ook moeten er extra medewerkers in dienst worden genomen.

Stijging

Boink, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, heeft net als het Rijk onderzoek laten doen naar de stijging van die kosten. "Uit ons onderzoek blijkt dat die kosten veel hoger liggen. Dat betekent dat het verschil zelf door de ouders moet worden betaald", zegt voorzitter Gjalt Jellesma.

"Het is lastig te voorspellen hoeveel 0-jarigen volgend jaar ook echt naar de opvang zullen worden gebracht", zegt Jellesma over het verschil in beide berekeningen. "Bovendien geldt voor alle leeftijdscategorieën een vaste prijs maar is de opvang heel anders. Voor 0-jarigen geldt dat maximum van drie per pedagogisch medewerker, voor 3-jarigen is dat bijvoorbeeld acht kinderen op één medewerker."

Niet voldoende

Er ontstaan vooral problemen bij kleine kinderdagverblijven, denkt Jellesma. "Driekwart van de organisaties vraagt ongeveer wat de overheid vergoedt, een kwart zit daarboven. Maar de verwachting is dat een deel van de kinderdagverblijven meer geld zal gaan vragen dan de prijs die wordt vergoed. Hoeveel dat is weet ik niet, maar met name de kleine kinderdagverblijven zullen de meeste moeite hebben bij het doen van de aanpassingen."

Vanuit het rijk komt er wel 248 miljoen euro beschikbaar voor ouders. "Maar dat betekent niet dat ouders uiteindelijk niet meer zullen moeten gaan betalen dan ze vergoed krijgen", voorspelt Jellesma.

Volgens Jellesma wordt het hoog tijd dat er door de overheid goed onderzoek wordt gedaan naar wat kinderopvang eigenlijk moet kosten. "Dan zijn we de discussie daarover eindelijk kwijt." Ook vraagt hij de staatssecretaris om de kosten en de gevolgen daarvan goed te monitoren.

STER reclame