Chinese katholieken tijdens de viering van Pasen
NOS Nieuws

'Vaticaan op punt China verregaande invloed te geven'

Het Vaticaan staat op het punt China ongekende invloed te geven. In ruil voor erkenning van de paus als leider van de katholieke kerk, krijgt China in de toekomst officiële inspraak in de benoeming van bisschoppen, zeggen bronnen dicht bij de onderhandelingen tegen The Wall Street Journal.

Dat China deze invloed krijgt, is bijzonder. In de Rooms-Katholieke Kerk is de paus de enige die bisschoppen kan benoemen. Hij kan een Chinese voordracht nog wel tegenhouden door zijn veto uit te spreken. Maar volgens de Amerikaanse krant wordt de vacature dan niet met een andere kandidaat opgevuld.

De paus zou verder bereid zijn zeven geëxcommuniceerde Chinese bisschoppen te erkennen, die nu werken zonder goedkeuring van het Vaticaan. In China zijn er naar schatting ruim 10 miljoen katholieken. Het Vaticaan en China bevestigen dat er gesprekken worden gevoerd, maar willen er verder niet op ingaan.

Vijandig

Het communistische China staat van oudsher vijandig tegenover religies en beschouwt ze als "opium van het volk". Toen de Communistische Partij in 1949 aan de macht kwam werd de Rooms-Katholieke Kerk verboden.

De pauselijke ambassadeur werd in 1951 naar Hongkong verdreven, om zich een jaar later in Taiwan te vestigen. Als onderdeel van de ophanden zijnde deal stuurt het Vaticaan weer een nuntius naar China, die de paus gaat vertegenwoordigen.

Chinezen mogen weer katholiek zijn, maar de religie staat onder scherp toezicht van de overheid. China heeft een eigen kerkleiding opgetuigd, die zelf bisschoppen benoemt. Het Vaticaan had daar tot dusver amper invloed op, schrijft The Wall Street Journal.

Kerken gesloopt

Een deel van de Chinese katholieken belijdt het geloof buiten de staat om. Deze groep staat, net als de Oeigoerse moslimminderheid, onder grote druk. Recent zijn op verschillende plekken in China katholieke kerken gesloopt, volgens China omdat het illegale bouwwerken zijn. Ook worden katholieke nieuwsuitingen gecensureerd. Tegelijk met het nieuws over het akkoord tussen het Vaticaan en Peking schrijft Channel News Asia dat ook een kerk in Puyang mogelijk wordt gesloopt.

De toenadering van het Vaticaan en China wordt met argusogen bekeken. Critici binnen de kerk vinden dat paus Franciscus een hoge prijs betaalt voor de deal. Volgens een commentaar in The Wall Street Journal valt nog maar te bezien of hij echt invloed krijgt. Anderzijds zorgt de afspraak mogelijk voor erkenning voor alle Chinezen die hun geloof nu heimelijk uitoefenen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl