Helft Nederlandse bisschoppen wist van misbruik binnen kerk

Aangepast
ANP

Ruim de helft van de 39 Nederlandse bisschoppen en kardinalen tussen 1945 en 2010 wist van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Volgens de krant dekten de geestelijken het misbruik toe, waardoor de daders nog meer slachtoffers konden maken.

NRC heeft een inventarisatie gemaakt van bekende en minder bekende misbruikzaken binnen de kerk die sinds 2010 aan het licht zijn gekomen. Aan die zaken heeft de krant een lijst met namen van hoge kerkbestuurders gekoppeld, op basis van informatie van het meldpunt voor kindermisbruik van de kerk, rapporten van de commissie-Deetman en eigen onderzoek.

Van de twintig kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen die NRC noemt, zouden vier van hen zelf kinderen hebben misbruikt. Zestien anderen zouden pedofiele priesters hebben overgeplaatst naar andere parochies, waar ze dan vaak opnieuw misbruik pleegden, schrijft de krant. Geen van de bisschoppen is nog actief en alle zaken zijn volgens NRC verjaard.

In een reactie zegt een woordvoerster van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland dat het verhaal van NRC in grote lijnen klopt. "De krant heeft, vanuit het onderzoek-Deetman, de rapportages van de Klachtencommissie en uit zijn eigen onderzoek goed onder elkaar heeft gezet", zegt ze.

Volgens de kerk zijn er na het onderzoek van de commissie-Deetman volop maatregelen genomen. "Binnen de katholieke kerk in Nederland loopt een scherpe cesuur tussen de periode voor en na de jaren 2010/2011, de jaren dat Deetman aan zijn onderzoek gewerkt heeft. Er zijn toen allerlei preventiemaatregelen genomen", zegt de woordvoerster.

"Sinds 2005 is het niet meer mogelijk om priesters zomaar opnieuw te benoemen, omdat er een uitvoerig antecedentenonderzoek plaatsvindt. Niemand kan zo nog onder de radar blijven." Daarnaast heeft de kerk in 2014 afgesproken dat er voortaan om een verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd aan priesters en ander pastoraal personeel.

Vertegenwoordigers van lotgenotenorganisaties wijzen erop dat deze situatie schrijnend is voor slachtoffers die de afgelopen jaren bij de kerk een klacht indienden over misbruik, en die te horen kregen dat het kerkelijk gezag niet van het betreffende misbruik op de hoogte was. "Zij zijn wederom misbruikt", stelt een woordvoerder.

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) zegt dat slachtoffers de kardinalen en bisschoppen medeplichtig vinden en dat door hun beleid meer slachtoffers zijn gemaakt.

Bovendien, zegt het VPKK, zijn er nog altijd plekken binnen de katholieke kerk in Nederland zijn waar misbruik niet bespreekbaar is. Slachtoffers die hun verhaal willen doen, voelen zich onder druk gezet om te zwijgen.

Betreuren

De Nederlandse bisschoppenconferentie zegt te betreuren dat bisschoppen in het verleden hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen of zich zelfs schuldig hebben gemaakt aan het misbruik.

De nog levende geestelijken die in de inventarisatie genoemd worden zijn op de hoogte van de lijst, maar hebben nog niet gereageerd, schrijft de krant.

STER Reclame