EPA

De bevoegdheden van de Britse inlichtingendiensten gingen te ver en waren in strijd met de mensenrechten. Dat oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De uitspraak is een overwinning voor de burgerrechtenbewegingen en journalistenorganisaties die de zaak hadden aangespannen.

De zaak was aangespannen naar aanleiding van documenten die via de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden naar buiten werden gebracht. Daarin stond veel informatie over de handel en wandel van de Britse inlichtingendienst.

Het hof oordeelt dat inlichtingendiensten wel op grote schaal privé-informatie mogen verzamelen, maar dat er te weinig toezicht was.

Journalisten

Daarnaast was er ook te weinig aandacht voor het beschermen van vertrouwelijke informatie van journalisten. Er waren niet genoeg waarborgen om te garanderen dat die informatie veilig werd bewaard.

Op een ander punt vingen de klagers bot. Volgens het hof was er niets mis met de informatie-uitwisseling met andere landen.

Overigens gaat dit vonnis over een wet uit 2000. Inmiddels is de inlichtingenwet aangepast. Volgens de Britse regering is de privacy nu beter geregeld. Het Hof voor de Rechten van de Mens heeft daar niet naar gekeken en velde er dus geen oordeel over.

STER reclame