Een kankerpatiënt wordt bestraald Reuters

Aantal kankergevallen wereldwijd blijft groeien

time icon Aangepast

Wereldwijd krijgen 18,1 miljoen mensen dit jaar kanker en 9,6 miljoen mensen zullen dit jaar aan kanker overlijden. Dat is de nieuwste schatting van het International Agency for Research on Cancer (IARC) het agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie dat zich met kankeronderzoek bezighoudt.

Zes jaar geleden, toen dit onderzoek ook werd uitgevoerd, ging het nog om 14,1 miljoen nieuwe ziektegevallen en 8,2 miljoen sterfgevallen.

In de praktijk betekenen de nieuwe cijfers dat één op de vijf mannen en één op de zes vrouwen ooit in hun leven kanker krijgt. Een op de acht mannen en een op de 11 vrouwen die de ziekte krijgen, zullen daaraan ook overlijden.

De toename van het aantal kankergevallen heeft volgens het IARC te maken met de groei van de wereldbevolking en het feit dat mensen steeds ouder worden. Ook laten landen die zich economisch ontwikkelen een verschuiving zien van kankersoorten die horen bij armoede en infecties, naar kankersoorten die vaker voorkomen in geïndustrialiseerde landen.

Kankersoorten

Longkanker komt wereldwijd het vaakst voor, gevolgd door borstkanker en darmkanker. Samen zijn deze kankersoorten verantwoordelijk voor een derde van alle kankergevallen en sterfgevallen wereldwijd.

Bij mannen komt longkanker het vaakst voor, dat is bij hen ook de meest dodelijke vorm. Daarna volgen prostaatkanker, darmkanker en leverkanker.

Borstkanker wordt bij vrouwen het vaakst geconstateerd en dat leidt bij hen ook het vaakst tot overlijden, gevolgd door longkanker en darmkanker. Borstkanker is ook de meest voorkomende kanker in 154 van de 185 landen die bij het onderzoek van het IARC zijn betrokken.

Maatregelen

Per regio zijn verschillen te zien als het gaat om veel voorkomende kankervormen. In 28 landen is longkanker de meest dodelijke vorm bij vrouwen. Ook Nederland hoort bij deze landen, net als onder meer Denemarken, China en Australië.

"In veel landen zijn al maatregelen genomen om roken te ontmoedigen en meeroken te voorkomen", zegt een medewerker van het IARC daarover. "Toch laten deze cijfers zien dat in alle landen van de wereld een tabaks-ontmoedigingsbeleid noodzakelijk blijft."

Ook in het algemeen is er volgens het IARC nog veel werk nodig om kanker aan te pakken en te voorkomen. "Goede preventie en vroegtijdige opsporingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd om deze verwoestende ziekte over de hele wereld te beheersen."

De helft van alle kankergevallen en meer dan de helft van alle sterfgevallen door kanker treffen de bevolking van Azië. Dat wordt deels veroorzaakt door het feit dat in die regio bijna 60 procent van de wereldbevolking woont.

Europa telt 23,4 procent van alle kankergevallen en 20,3 procent van alle sterfgevallen, terwijl daar maar 9 procent van de wereldbevolking woont.

De beide Amerika's tellen 13,3 procent van alle ziektegevallen en 14,4 procent van alle sterfgevallen door kanker dit jaar.

STER Reclame