Omroep Gelderland

Het jachtgebied van de koning, want dat is het Kroondomein Het Loo ook, is onderwerp van een politieke twist geworden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten (ChristenUnie), heeft de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer om het koninklijk natuurgebied voortaan ook in de herfst, de periode van het jachtseizoen, voor het publiek open te stellen naast zich neergelegd.

In een brief aan de Kamer schreef ze afgelopen dinsdag "geen grond" te hebben iets anders te beslissen. Maar niet de minister, koning Willem-Alexander gaat hier over.

Politiek gevoelig

De koning kan daardoor gemakkelijk onderdeel worden van een politiek gevoelige kwestie. Alles wat met dierenwelzijn, en in het bijzonder met de jacht, te maken heeft, kan immers rekenen op de niet aflatende belangstelling van dierenvrienden en dierenactivisten.

De recente gebeurtenissen rond het wel of niet bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen en de groei van de Partij voor de Dieren (PvdD), die in de laatste opiniepeiling op 7 zetels staat, illustreren dat. Herhaaldelijk bepleitte de PvdD bij de bespreking van de begroting van de koning maatregelen om de jacht in het Kroondomein Het Loo te belemmeren of onmogelijk te maken. Daar was geen meerderheid voor.

Femke Merel Arissen (PvdD) gooide het dit jaar echter over een andere boeg. In haar motie repte ze niet over "koninklijke plezierjacht". Ze betoogde slechts dat de "Nederlandse bevolking jaarrond toegang moet krijgen" tot het kroondomein, omdat dit gebied eigendom is van de Nederlandse staat én omdat de staat "jaarlijks honderdduizenden euro's betaalt voor het onderhoud ervan".

De motie-Arissen haalde een Kamermeerderheid. Het kabinet liet deze week echter weten de motie "in het kader van de specifieke keuzes die in het kader van het beheer" van het kroondomein gemaakt zijn niet te kunnen uitvoeren. De bal ligt bij de koning.

Kroondomein Het Loo Hollandse Hoogte

Het Kroondomein Het Loo beslaat 10.400 hectaren: een gebied half zo groot als de gemeente Amsterdam. Het bestaat uit drie delen. Hier gaat het over wat het "eigenlijke Kroondomein" heet. Dat ligt op de Veluwe en omvat 6700 hectaren. Door een schenking van prinses Wilhelmina in 1959 is het gebied, zoals het kabinet schrijft, "weliswaar formeel eigendom van de staat, maar is het economisch te beschouwen als een aan de persoon van de Kroondrager gebonden en tot diens particuliere vermogen behorend vermogen".

Wilhelmina droeg het natuurgebied indertijd aan de staat over onder de strikte voorwaarden dat het niet door verkoop of vererving zou versnipperen en dat het ten dienste van de koning zou blijven.

Op dit moment is Willem-Alexander, want kroondrager, de baas van het kroondomein. Het beheer ervan gebeurt door het Koninklijk Departement Faunabeheer, vroeger Jachtdepartement geheten. De koning krijgt daarvoor dit jaar ruim drie ton en ontvangt buiten zijn begroting om nog zo'n zeven ton aan subsidie in het kader van voor iedereen geldende regelingen voor natuurbeheer en natuurbehoud.

Omfloerst

Het gebied is tussen 15 september en 25 december voor publiek gesloten om op veilige wijze "faunabeheer" te kunnen plegen. Daaronder valt het afschieten van een deel van het wild. Het woord 'jacht' komt sinds enige tijd in de koninklijke documenten overigens niet meer voor.

Uit de omfloerste bewoordingen waarin tegenwoordig op de site van het Koninklijk Huis over het (fauna)beheer van het kroondomein wordt gesproken, blijkt dat de koning de politieke gevoeligheid van het dossier beseft. De jacht laat hij er echter - tot nu toe - niet voor schieten.

STER reclame