ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins ANP

'Sociaal ondernemen moet gemakkelijker worden'

time icon

Sociale ondernemingen moeten voorrang krijgen bij overheidsaanbestedingen. Ook moet er een speciale BV-vorm komen voor deze bedrijven. Kamerlid Bruins van de ChristenUnie wil dat het makkelijker wordt voor bedrijven om niet alleen uit winstoogpunt, maar ook uit maatschappelijk oogpunt te ondernemen.

Het is voor sociale ondernemingen nog steeds lastig om een lening te krijgen bij de bank, omdat ze in het begin vaak nog niet zoveel winst maken. "Ze hebben geen enorme groeicijfers, maar kijken bijvoorbeeld eerst hoeveel arbeidsgehandicapten ze in dienst nemen", zegt Bruins. Ook lopen ze aan tegen problemen bij gemeenten, waar ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Wat is een sociale onderneming?

Een sociaal ondernemer is iemand wiens doel niet zozeer het maken van winst, maar vooral een sociaal verantwoorde bedrijfsvoering is. Succesvolle voorbeelden zijn Tony Chocolony en Fairphone.

Niet alle sociale ondernemingen maken winst. In 2015 maakte 36 procent winst, vorig jaar was dat 44 procent, blijkt uit de Social Enterprise Monitor.

De overheid zegt sociaal ondernemen belangrijk te vinden, maar de ondernemers zelf merken daar nog weinig van. Het beleid is de afgelopen jaren weinig veranderd.

Bruins wil dat voorzieningen die deels uit belastinggeld worden betaald, worden uitgevoerd door sociale ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan de kinderopvang, die gedeeltelijk vanuit een ouderbijdrage van de overheid wordt gefinancierd.

Sociaal ondernemers die op een goede manier ondernemen willen we beter kunnen herkennen, erkennen en versterken.

CU-Kamerlid Eppo Bruins

Er zou daarom een nieuwe rechtsvorm in de wet moeten worden opgenomen: de BVm. De m staat hier voor maatschappelijk. Bruins zegt dat er ook fiscale regelingen getroffen kunnen worden, zoals het aantrekkelijker maken om te beleggen in sociale ondernemingen. Alleen bedrijven die bijvoorbeeld geen grote salariskloof tussen de top en de rest van de werkvloer hebben, of bedrijven die veel arbeidsgehandicapten in dienst nemen, komen hiervoor in aanmerking.

STER Reclame