NOS Nieuws

Iets minder droog, maar maatregelen blijven nodig

Het watermanagement Nederland constateert een lichte verbetering van de droogtesituatie in het land, ondanks een hoog landelijk gemiddeld neerslagtekort en een lage afvoer van de Rijn en de Maas. De neerslag van de laatste tijd is vooral in het westen van het land gevallen. Dat is gunstig voor het herstel van de bovenste bodemlaag, maar de grondwaterstand is ook daar nog niet op peil gekomen.

In het zuiden, oosten en noorden van het land is het watertekort nog groot. Door de regen van de laatste tijd is het tekort nu gestabiliseerd rond de 300 millimeter.

De Landelijke Commissie Waterverdeling zegt dat maatregelen voor de zoetwateraanvoer en de bestrijding van de verzilting worden afgebouwd in gebieden waar dat mogelijk is. Dat heeft een gunstig effect op de vaardiepte voor de scheepvaart.

Door de iets gedaalde vraag naar water kan ook weer begonnen worden met het doorspoelen van het IJsselmeer. Dat is gunstig voor het zoutgehalte en de vistrek.

Gunstig is ook dat de temperatuur van het water nu een stuk lager is dan een paar weken geleden. De waterkwaliteit wordt daardoor weer beter, maar blauwalg, botulisme, vissterfte en verhoogde concentraties bacteriën komen nog altijd voor.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl