Arbeidsgehandicapten aan het werk bij Tata Steel
NOS NieuwsAangepast

Participatiewet vermindert baankans van mensen met een beperking

De kans op werk voor mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een baan bij een sociale werkplek, is afgenomen sinds de invoering van de Participatiewet. Bij de invoering van de wet, ruim drie jaar geleden, was het juist de bedoeling dat meer mensen aan het werk kwamen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau keek naar de 11.000 mensen die eind 2014, vlak voor de invoering van de nieuwe wet, op een wachtlijst stonden en onder de Wet sociale werkvoorziening vielen. Ongeveer een derde van hen vond in de twee jaar daarna een baan, terwijl dat voorheen ongeveer de helft was.

Ook hielden minder mensen dan in voorgaande jaren hun baan langer dan een jaar vast. En een grotere groep bleef deels afhankelijk van een uitkering, concludeert het planbureau.

Via de Participatiewet moet het voor werkgevers makkelijker zijn om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking aan te nemen. Voor eventuele ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk.

De overheid en het bedrijfsleven spraken bij de invoering af dat er tienduizenden banen bij zouden komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die afspraken worden door het bedrijfsleven ruim gehaald, maar bij de overheid niet. Het SCP merkt daarbij op dat vooral de groep die vroeger in aanmerking kwam voor een sociale werkplek, ver achterblijft.

Volgens het SCP is de Participatiewet nog altijd work in progress. Gemeenten kregen te maken met nieuwe verantwoordelijkheden, die ze zich nog eigen moeten maken. De effecten van de bezuinigingen die ermee gepaard gingen, heeft het planbureau niet gemeten.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt in een reactie dat de Participatiewet voor sommigen al wel vruchten afwerpt. Zo wijst ze erop dat Wajongers tegenwoordig sneller een baan vinden.

Wel erkent Van Ark dat het maken van beschutte werkplekken met extra begeleiding veel te langzaam op gang kwam. "Mijn voorganger heeft dit wettelijk vastgelegd en daardoor komen er nu veel meer plekken. Maar in dit onderzoek zie je terug dat het de eerste jaren nog moeizaam ging."

Het Sociaal en Cultureel Planbureau werkt nog aan een rapport waarbij naar de effecten van de Participatiewet als geheel wordt gekeken. Dat eindrapport moet eind volgend jaar klaar zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl