Scheringa en advocaat Knoops arriveren bij de rechtbank
NOS Nieuws

Scheringa: ik heb bewijs voor lek over faillissementsaanvraag DSB

  • Bart Kamphuis

    Verslaggever economie

  • Bart Kamphuis

    Verslaggever economie

Wat was de achtergrond van de mail die een topambtenaar van het ministerie van Financiën op 12 oktober 2009 om 02.35 uur naar een contactpersoon op het ministerie van Algemene Zaken stuurt?

Deze vraag stond centraal op de eerste dag van het getuigenverhoor dat Dirk Scheringa en zijn juridisch team wisten af te dwingen bij de rechtbank. Door ambtenaren van Financiën en functionarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) onder ede te laten horen, hoopt de ex-bankier te bewijzen dat zijn DSB negen jaar geleden doelbewust is kapotgemaakt. Hij heeft er een schadeclaim van 830 miljoen euro aan gekoppeld.

In de mail staat: "Ik hoor net dat de tweede tranche wordt onthouden, dus wordt het scenario van morgen een nieuwe aanvraag. Er staan journalisten buiten." Met "de tranche" wordt gedoeld op een noodkrediet en "de aanvraag" staat voor een verzoek van DNB bij de rechter voor het bekrachtigen van een faillissement van DSB.

Zo'n aanvraag had de rechter eerder die nacht nog afgewezen, omdat de bank nog over voldoende middelen beschikte. Dat besluit verraste Financiën en DNB.

Bankrun uitgelokt

De hele procedure was uiterst geheim. Toch meldden de volgende ochtend enkele media de faillissementsaanvraag. Gevolg: een nieuwe bankrun, terwijl de rust net leek weergekeerd. Rekeninghouders haalden massaal hun geld bij DSB weg. Dat verzwakte de bank zodanig dat een nieuwe faillissementsaanvraag werd afgekondigd, die nu wél door de rechter werd gehonoreerd.

Het informatielek naar de media maakte deel uit van een vooropgezet plan, zegt Scheringa. Door de aanvraag te lekken is de bankrun uitgelokt. Een van de bewijzen is volgens Scheringa's advocaat Knoops de bewuste mail, verstuurd door topambtenaar Gita Salden. Knoops legde haar vandaag een print voor.

Volgens Salden wilde ze in de mail duidelijk maken dat er meerdere scenario's bestonden. Knoops nam daar geen genoegen mee. "U schrijft: 'Dus wordt het scenario van morgen een nieuwe aanvraag.' Waar kwam dat scenario vandaan?" Ze antwoordde: "Daar heb ik geen herinnering aan."

"Het lijkt sterk dat je aan zo'n belangrijke gebeurtenis geen herinnering meer hebt," vindt Knoops. "Maar ze kan dat zeggen. In ieder geval heeft ze erkend dat ze de mail heeft geschreven. En die mail is heel duidelijk."

Eerder onderzoek

De Rijksrecherche concludeerde eerder in een onderzoek dat niet vast te stellen is óf, en zo ja door wie, er is gelekt aan de media. Er waren meer dan 500 mensen op de hoogte van de faillissementsaanvraag. Scheringa noemt de gang van zaken amateuristisch. Het recherche-onderzoek typeert hij als uit het stenen tijdperk. "Ze hebben bijvoorbeeld niet gekeken naar Facebook, Twitter en andere sociale media."

Scheringa, zelf oud-politieagent, liet een team met onder anderen oud-rechercheurs de zaak onderzoeken. "Wij hebben bewijzen dat er gelekt werd, nu nog uitzoeken door wie." Hij zegt onder meer over berichtenverkeer op sociale media te beschikken waar zwart-op-wit uit zou blijken dat informatie is gelekt.

De komende twee dagen worden functionarissen van DNB gehoord. Daarna gaat Knoops zijn cliënt Scheringa adviseren over of er voldoende bewijs is verzameld om een claim in te dienen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl