NOS

Oud-studenten hebben door hun studieschuld grote moeite met het krijgen van een hypotheek. Banken kijken bij het berekenen van de hoogte ervan naar de oorspronkelijke schuld en niet naar het bedrag dat nog openstaat. Dat is in strijd met een motie die in 2015 door de Tweede Kamer is aangenomen.

Sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015 kunnen studenten meer geld lenen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) inventariseerde de effecten van een studieschuld op de aanvraag van een hypotheek.

Bij een bruto-inkomen van 40.000 euro en een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro wordt een maximale hypotheek voor ex-studenten met een basisbeurs verlaagd met ruim 42.000 euro. Studenten die lenen volgens het nieuwe stelsel krijgen ruim 25.000 euro minder.

Wat je studieschuld betekent voor je hypotheek

Volgens het ISO leidt dat ertoe dat starters geen woning kunnen kopen, waardoor er opstoppingen ontstaan in de studentenhuisvesting. "Studenten wordt verteld 'gunstig' te kunnen lenen, maar lopen bij het kopen van een huis tegen een immense muur aan", zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

Het ISO vindt dat naast de hypotheekverstrekkers ook DUO zich niet aan gemaakte afspraken houdt. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt volgens het ISO niets uitgelegd over de consequenties van lenen. Van den Brink: "DUO faalt in het vervullen van haar basistaak, als zij de consequenties van lenen verzwijgt."

STER reclame