Het inspectieschip de Barend Biesheuvel van de Nederlandse Kustwacht in de haven van Scheveningen flickr / FaceMePLS

Rijkswaterstaat verspilde miljoen euro aan nutteloze speedboten

tijd van publicatie

Rijkswaterstaat heeft een miljoen euro uitgegeven aan twee speedboten die niet voldoen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat aan de Tweede Kamer gemeld na een WOB-verzoek van de Volkskrant.

De speedboten werden in 2015 besteld en waren bedoeld voor het grootste inspectieschip van de Kustwacht, de Barend Biesheuvel. Het vaartuig controleert of Nederlandse vissers op volle zee zich aan de regels houden.

Met de speedboten wil de Kustwacht snel bij overtreders kunnen zijn. Inspecteurs stappen in de kleine boten en varen op hoge snelheid naar een vissersboot voor controle. Juist daarvoor bleken de speedboten niet geschikt. Ze kunnen over de kop slaan als ze hard over een ruwe zee varen.

Eisen verkeerd geformuleerd

Volgens de Volkskrant heeft Rijkswaterstaat een fout gemaakt bij de aanbesteding. De dienst formuleerde de prestatie-eisen waaraan de speedboten moesten voldoen verkeerd.

In de documenten ontbrak een zogeheten combinatie-eis. Er stond dat de boten op hoge snelheid en door hoge golven moesten kunnen varen, maar niet dat dat ook tegelijkertijd moest kunnen.

Van Nieuwenhuizen schrijft in de brief aan de Kamer dat het bedrag daarom niet op de leverancier kan worden verhaald. De vaartuigen zijn te groot om op rivieren of binnenwateren in te zetten. Rijkswaterstaat heeft vorige maand geprobeerd de boten te veilen voor een bodemprijs, maar dat is mislukt.

Al eerder misgegaan

De minister bekijkt nog of de speedboten op de Cariben gebruikt kunnen worden. Ze wil daarnaast een onderzoek naar de fouten bij de aanbesteding. De opdracht voor het bouwen van twee speedboten wordt opnieuw aanbesteed.

Opmerkelijk is dat ook de vorige speedboten van het inspectieschip de Barend Biesheuvel niet voldeden. In een onderzoeksrapport van Rijkswaterstaat uit 2013 staat dat er te veel vraagtekens rond de veiligheid van de boten waren. Ook in dit geval zouden fouten zijn gemaakt bij de aanbesteding.

STER Reclame