NOS Nieuws

'Individueel gespaard pensioen valt flink tegen door lage rente'

Mensen die individueel voor hun pensioen sparen, krijgen waarschijnlijk grote tegenvallers te verwerken als ze straks met pensioen gaan. Het gaat soms zelfs om een halvering van de pensioenvooruitzichten.

Dat constateert de Volkskrant na een rondgang langs bedrijven. Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders sparen individueel voor hun pensioen, omdat ze buiten een cao vallen en daarmee buiten de pensioenregeling die voor de sector is vastgelegd.

Dat doen ze via een zogenoemde beschikbarepremieregeling. Via die regeling betaalt een werkgever een vaste premie voor een werknemer. Het gespaarde geld wordt voor de werknemer belegd. Hoeveel pensioenkapitaal een werknemer uiteindelijk bij elkaar spaart, hangt af van hoe het geld belegd is.

Rente op pensioendatum

De hoogte van de uitkering op de pensioendatum staat van tevoren niet vast. Hoe hoog dat pensioen is, hangt onder meer af van de rentestand op dat moment. Daardoor kan het dat de uitkering naar beneden bijgesteld moet worden, ook als het gespaarde kapitaal gestaag is gegroeid.

Dat heeft te maken met hoe het pensioen uiteindelijk 'aangekocht' wordt. Van het gespaarde geld wordt namelijk op de dag dat de werknemer met pensioen gaat een uitkeringsregeling getroffen met een financiële instelling. Die geeft in ruil voor het kapitaal de werknemer een periodieke uitkering: het pensioen.

Is de rente laag, dan kan de pensioenuitkering plotseling flink tegenvallen. Het omgekeerde geldt ook: een hoge rente kan tot een hogere uitkeringen leiden.

Het probleem van mogelijk tegenvallende uitkeringen via deze regeling is al langer bekend. Het is ook de reden geweest dat de pensioenwet in 2016 is aangepast.

Daardoor kan wie gebruik maakt van de regeling nu vanaf het moment dat hij of zij met pensioen is, ook ervoor kiezen om een deel van het opgespaarde geld door te beleggen. De uitkering is daardoor minder afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. De verwachting is dat het pensioen daardoor uiteindelijk iets hoger uitvalt.

Tienduizenden tegenvallers

Niet iedereen is zich kennelijk bewust van die optie. Tienduizenden medewerkers die niet doorbeleggen hebben een flinke klap te verwerken gekregen, stelt de Volkskrant vast, omdat de rente de afgelopen tijd erg laag is geweest. Voor nog duizenden mensen dreigt komende tijd hetzelfde te gebeuren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl