Inschrijving voor de KEI-week
NOS Nieuws

50 jaar KEI-week Groningen: studenten zijn losser, evenementen veel groter

De oudste en grootste introductieweek voor eerstejaarsstudenten, de KEI-week in Groningen, bestaat vijftig jaar. Dat vieren ze vandaag met een groot lustrumfestival bij de Kardingerplas. Met ruim 5000 deelnemers is de oudste introductieweek van Nederland ook de grootste van Europa.

Hoe is de week veranderd tijdens al die jaren?

De eerste KEI-week was in 1969. Voor het eerst in Nederland organiseerde de universiteit zelf een introductieweek, een evenement dat toegankelijk was voor iedereen. Het was niet de eerste keer dat er evenementen werden georganiseerd door studentenverenigingen, maar die waren niet voor alle studenten. Met de KEI-week hoefden eerstejaars niet meer lid te worden van een vereniging om geïntroduceerd te worden tot het studentenleven.

Volgens Leen Dorsman, hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, was die periode een kantelpunt. De universiteit ging steeds meer reguleren en wilde beter voor de studenten zorgen. Dorsman: "Daarvoor was alles vrijer en moesten studenten zich maar weten te redden. Verenigingen namen wel een deel van de functies op zich om voor studenten te zorgen, maar konden het niet allemaal aan."

Steeds meer studenten

Het was een periode waarin het aantal studenten fors toenam, onder andere omdat de welvaart groeide en er meer democratisering was in de samenleving. Er waren ook steeds meer studenten die de eerste in hun familie waren die ging studeren. Veel van die nieuwe, eerste-generatie studenten hadden weinig over het universiteitsleven via hun familie meegekregen. "Niet iedereen kreeg van thuis uit mee hoe ze zicht moesten redden", zegt Dorsman. "En voor sommigen was het te duur om bij een vereniging te gaan."

De studenten van nu zijn losser en mondiger. Ze kleden zich ook anders.

AdJan van der Graaff

"De KEI-week was er om juist die studenten wegwijs te maken", zegt Marc Boels, voorzitter van het huidige KEI-bestuur. Volgens hem kan zo'n week heel veel toevoegen. Het voornaamste doel van de KEI-week is om studenten sociale contacten op te laten bouwen. "We introduceren ze daarnaast ook aan andere aspecten van het studentenleven, zoals potentiële bijbaantjes en activiteiten."

Na Groningen volgden ook andere universiteitssteden, zoals Leiden, Delft en Amsterdam. In die steden waren introductie-evenementen daarvoor eveneens erg versnipperd. Later deden de hogescholen ook mee.

Transformatie

Het programma van de KEI-week ziet er nu heel anders uit dan vijftig jaar geleden. In sommige jaren was de 'week' maar liefst 21 dagen lang. Nu duurt de KEI-week slechts vijf dagen. "En het programma begon vroeger veel eerder in de ochtend", zegt AdJan van der Graaff. Hij was 48 jaar geleden bestuurslid van de KEI-week. Ook de student zelf is volgens hem veranderd. "De studenten zijn losser en mondiger. Ze kleden zich ook anders."

Het evenement is ook grootschaliger geworden; het aantal deelnemers is sinds 1969 verdriedubbeld. Elk jaar doen er meer internationale studenten mee. Dit jaar zijn er meer dan zevenhonderd deelnemers uit het buitenland - tweehonderd meer dan vorig jaar.

Redenen dat de week zo groot heeft kunnen worden, zijn volgens KEI-voorzitter Marc Boels de lage deelnamekosten en een goed voorbereide organisatie. "We hebben genoeg maatregelen genomen voor 6000 deelnemers", aldus Boels.

  • Elmer Spaargaren
    Film op de Grote Markt in 1986

In Groningen is, net als in andere studentensteden, de woningnood hoog. Het KEI-bestuur helpt studenten daarom ook met het vinden van onderdak tijdens de introductieweek en een kamer voor de periode erna.

In de jaren 70 en 80 was de huisvesting voor studenten ook al een enorm probleem. Aan het einde van de jaren 70 werden er strooptochten gehouden tijdens de KEI-week. In groepjes gingen de aankomende studenten langs huizen met de vraag of er een kamer vrij was. Daarnaast werden ook een aantal panden gekraakt door het KEI-bestuur, zoals een oude meelfabriek. Dit was vooral bedoeld om aandacht te vestigen voor het huisvestingsprobleem.

Een gymzaal voor de eerste maand

"Nu kraken we niet meer", zegt Boels. Tijdens de week kunnen de nieuwe studenten logeren in huizen van oudere studenten en er is een KEI-camping waar de eerstejaars terecht kunnen. Toch is het voor veel studenten nog steeds moeilijk om een vast verblijf te vinden. Het KEI-bestuur is daarover in overleg met de universiteit. "We zoeken nu naar noodoplossingen, zoals bijvoorbeeld een gymzaal waar studenten in de eerste maand kunnen verblijven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl