ANP

Duitsers met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken, kunnen binnenkort als 'divers' worden aangemerkt. De Duitse regering keurde vandaag een wet goed, die een derde geslacht op geboorteaktes toestaat.

De wetswijziging volgt na een besluit van het Duitse grondwettelijk Hof van vorig jaar november. Toen werd bepaald dat er een derde geslacht moest komen, omdat het verbod op discriminatie nu geschonden zou worden. De rechters kwamen destijds tegemoet aan een klacht van iemand die als vrouw geregistreerd staat, maar bij wie uit een chromosomenanalyse bleek man noch vrouw te zijn.

Volgens de Duitse minister van Justitie Katarina Barley, die de wet opstelde, is het de hoogste tijd dat de wetgeving nu wordt aangepast. "Niemand zou gediscrimineerd moeten worden op basis van hun seksuele identiteit. Deze benaming geeft mensen die zich niet bij een geslacht thuis voelen een stukje waarde en positieve identiteit."

Vakje leeglaten

Sinds 2013 stond Duitsland al toe om het vakje man/vrouw op de akte leeg te laten, wanneer een baby ambivalente geslachtskenmerken heeft. Hoeveel mensen precies worden geboren met zulke kenmerken is niet bekend: volgens de Verenigde Naties ligt dat percentage tussen de 0,05 en 1,7 procent van de wereldbevolking.

De wetswijziging moet voor het einde van het jaar doorgevoerd zijn.

STER reclame