Hollandse Hoogte

D66 vindt dat er meer rechters met een migratieachtergrond moeten worden aangesteld. Kamerlid Maarten Groothuizen zegt in het AD dat rechters herkenbaar moeten zijn voor de hele samenleving en dat dat bijdraagt aan het vertrouwen in de rechtsstaat.

Ongeveer 12 procent van alle Nederlanders heeft een migratieachtergrond. In de krant noemt D66 het "onbestaanbaar" dat slechts 2 procent van de ongeveer 2300 rechters buitenlandse wortels heeft.

Eerder dit jaar deed vertrekkend president van het gerechtshof in Den Haag Leendert Verheij een oproep tot meer etnische diversiteit onder rechters. Volgens hem is het aantal rechters met een migratieachtergrond veel te laag.

Verheij kreeg daarop het verwijt positieve discriminatie in de hand te werken. Groothuizen benadrukt dat het hem niet gaat om identiteitspolitiek. "Het gaat er nog steeds om dat de beste man of vrouw de baan krijgt, maar er vallen nu tijdens de werving van rechters te veel geschikte kandidaten met een migratieachtergrond af."

Makkelijker taalgebruik

Verder wil Groothuizen dat rechters in hun vonnissen eenvoudiger Nederlands gebruiken, het zogeheten B1-taalniveau dat de overheid gebruikt op zijn websites. Rechters gebruiken nu te vaak jargon dat voor veel mensen niet te begrijpen is, zegt het Kamerlid.

Ook wil Groothuizen dat rechtbanken processen via internet uitzenden. Hij zegt dat toen hij bij het Joegoslaviëtribunaal werkte, duizenden mensen dat proces in hun thuisland niet konden volgen. Het uitzenden op internet versterkt de betrokkenheid bij de rechtspraak, stelt de politicus.

STER reclame