ANP

De droogte leidt tot schade aan eeuwenoude tuinen en parken bij kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Vooral berken, beuken, buxushagen en rododendrons hebben het zwaar, meldt de stichting sKBL waar veel kasteel- en landgoedeigenaren bij zijn aangesloten. Het herstel zal volgens de stichting jaren duren.

Zo'n 80 procent van de landgoed- en kasteeleigenaren meldt schade aan bos, park of tuin. Door watergebrek zijn veel kasteelgrachten en vijvers drooggevallen. Dat leidt tot risico's voor funderingen van het gebouwde erfgoed. Sommige kastelen en landhuizen hebben al schade aan de fundering doordat water rond de gebouwen is verdampt.

Op het droge

De droogte leidt er ook toe dat het waterpeil in de Rijn bijna op het laagste niveau ooit staat. Alleen in 1921 en 1949 was het waterpeil bij Lobith lager. Volgens Rijkswaterstaat kunnen de oude records volgende week worden gebroken.

Ook de Waal, IJssel en Maas kampen met een laag waterpeil. Daardoor neemt de verzilting van water en bodem in West-Nederland toe en kunnen binnenschepen minder lading vervoeren. Ook zijn jachthavens gesloten en liggen woonboten op het droge.

De Rijn bij Lobith ANP

STER reclame