Koeien in bijna uitgedroogde uiterwaarden ANP

Het kabinet komt boeren die in de problemen zijn gekomen door de aanhoudende droogte te hulp. Minister Schouten van Landbouw biedt boeren onder meer de mogelijkheid om een overbruggingskrediet aan te vragen.

Bijna alle Nederlandse boeren ontvangen in december financiële toeslagen vanuit Brussel. Boeren die niet zo lang kunnen wachten, kunnen een verklaring aanvragen waarmee ze eerder geld van de bank kunnen krijgen.

Door de droogte kampen boeren met grote schade aan hun oogsten. Bovendien is er zo weinig gras dat de koeien nu al bijgevoerd worden met voer dat eigenlijk voor de wintermaanden bestemd is.

Voedseltekort

Schouten wil boeren toestaan om nu nog veevoergewassen in te zaaien om het dreigende voedseltekort tegen te gaan. Europese regels staan dat eigenlijk niet toe, maar daar wordt dit jaar een uitzondering op gemaakt.

Verder wordt het verbod om na 1 september nog mest uit te rijden over akkergrond opgeschort naar 15 september. Voor grasland is die termijn nog niet verlengd; er moet eerst een advies komen of uitstel niet schadelijk is voor het milieu.

Natuur

De minister schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat ook de natuur zwaar op de proef wordt gesteld door de droogte. Haar departement onderhoudt nauw contact met de provincies daarover.

Volgens de minister is het lastig te bepalen wanneer er sprake is van onomkeerbare schade. Als provincies of natuurbeheerders daarover vragen hebben, schakelt Schouten de Wageningen Universiteit in voor nader onderzoek.

LTO Nederland is blij met de reactie van de minister, maar benadrukt dat boeren en tuinders er nog lang niet zijn. "De grote gevolgen van de extreme droogte voor boeren, door schade aan gewassen, vee en bodem worden steeds duidelijker. Wat de droogtecrisis voor financiële gevolgen heeft, wordt de komende periode helder."

STER reclame