EPA
NOS Nieuws

Tienduizenden druzen protesteren tegen Israëlische wet

In Israël hebben tienduizenden druzen en sympathisanten geprotesteerd tegen de nieuwe wet die Israël definieert als Joodse natiestaat. De druzen, een Arabisch sprekende minderheid, vinden dat deze wet hen degradeert tot tweederangsburgers, te meer omdat Arabisch geen officiële taal meer is onder de nieuwe wet, maar een 'speciale status' heeft gekregen.

De 130.000 druzen in Israël hebben een andere positie dan Israëlische Arabieren: zo zitten ze bijvoorbeeld in het leger. Het Forum van Druzische Legerofficieren had oproepen tot protest op het Rabinplein in Tel Aviv. Een gesprek tussen premier Netanyahu en druzische leiders was op niets uitgelopen.

Nationaal belang

De wet waartegen de druzen protesteerden definieert Israël als Joodse natiestaat, met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. Hebreeuws is de enige officiële taal en de "ontwikkeling van Joodse vestiging" is in de wet opgenomen als kwestie van nationaal belang.

Er was slechts een kleine politieke meerderheid voor de wet, die na een lang debat in de Knesset werd aangenomen met 62 stemmen voor en 52 tegen. Ook de bevolking van Israël is verdeeld over de wet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl