Rookmachine van het RIVM
NOS Nieuws

NVWA moet 'sjoemelsigaret' uit de handel nemen, vinden organisaties

Verschillende organisaties en artsen hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd alle sigaretten uit de handel te nemen die niet voldoen aan de wettelijke maxima voor teer, nicotine en koolmonoxide.

Een van de betrokken organisaties, de Stichting Rookpreventie Jeugd, zegt op basis van metingen van het RIVM dat vrijwel alle sigarettenmerken te veel van die stoffen bevatten. De hoeveelheid is twee keer zo veel als toegestaan.

Een woordvoerder van de stichting zegt dat er een kort geding komt als de NVWA het verzoek naast zich neerlegt.

Het verzoek aan de NVWA is behalve door de Stichting Rookpreventie Jeugd ondertekend door onder meer het Rode Kruis, kinderartsen, longartsen en cardiologen.

Sjoemelsigaretten

De ondertekenaars wijzen erop dat de tabakswetgeving bepaalt dat bij het inhaleren niet meer dan 10 milligram teer, 1 milligram nicotine en 10 milligram koolmonoxide mag vrijkomen.

De overheid moet dat controleren met een rookmachine, door middel van een zogenoemde ISO-methode. Het RIVM heeft geconstateerd dat die methode een vertekend beeld oplevert doordat de fabrikanten gaatjes hebben aangebracht in de sigarettenfilters. Door de gaatjes wordt schone lucht aangezogen, die zich vermengt met de sigarettenrook. De opstellers van de brief spreken in dat verband van sjoemelsigaretten.

Het RIVM beveelt een andere meetmethode aan, de Canadian Intense-methode, die een preciezer beeld oplevert door de niet-verdunde rook te meten.

De NVWA heeft in een eerder stadium gezegd dat zij zich houdt aan de voorgeschreven ISO-meetmethode en dat er om die reden niets te verbieden valt. Volgens de organisaties en artsen sluit de NVWA daarmee de ogen voor de werkelijkheid. De NVWA zal het verzoek nu eerst bestuderen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl