The Pirate Bay ANP

Het aantal mensen in Europa dat illegaal films, muziek of series downloadt is tussen 2014 en 2017 gedaald. Tegelijkertijd stijgen de uitgaven aan legale content. Dat staat in een rapport van het Instituut voor Informatierecht (IViR), een onderdeel van de UvA.

De verschuivingen worden toegeschreven aan twee zaken: aan de ene kant is er sinds 2014 veel meer content beschikbaar gekomen die gehuurd, gekocht of gestreamd kan worden. Daarnaast is er volgens onderzoeker Joost Poort een sterke link met de koopkracht: "Hoe hoger de koopkracht, des te minder piraten er per legale gebruiker in een land zijn."

Tegelijkertijd stelt het onderzoek dat er geen "overtuigende link" is gevonden dat optreden tegen illegaal downloaden aan deze trends heeft bijgedragen.

Verder houdt Nederland zich relatief gezien netjes aan de regels. "Wij zitten van de onderzochte landen aan de onderkant als het gaat om het aantal illegale downloaders", zegt Poort. "Het idee dat iedereen maar doet wat god verboden heeft klopt niet." Hij ziet in ons land een gestage afname.

In Nederland downloadde volgens de cijfers vorig jaar 37 procent van de internetgebruikers iets illegaals. Daar tegenover staat dat 81 procent legaal consumeerde. In Duitsland, waar sinds een aantal jaar downloaders ook actief worden benaderd voor een schikking, is eenzelfde beeld te zien: 29 procent downloadt daar weleens iets illegaals, tegen 81 procent legaal.

In 2014 is er in Nederland geen onderzoek gedaan, in Duitsland wel. Daaruit blijkt dat bij het illegale gebruik een lichte stijging van 1 procentpunt te zien is. Volgens Poort komt dit doordat er daar meer mensen games zijn gaan downloaden.

'Trend zal doorzetten'

De onderzoeker verwacht dat de dalende trend doorzet. "Het is bovendien een illusie om het illegaal downloaden helemaal uit te bannen en dat moet je denk ik ook niet willen, want dan zou je zware 'sloten' op het internet moeten zetten."

Daarnaast uit Poort kritiek op het aanpakken van individuele downloaders, iets wat Dutch Filmworks vorig jaar aankondigde: "Ik vind dat persoonlijk een achterhoedegevecht. Daarmee jaag je je grootste klanten tegen je in het harnas." Daarmee doelt Poort op het feit dat iemand die illegaal downloadt twee keer zoveel legaal downloadt als iemand die alles binnen de regels doet.

STER reclame