In samenwerking met
NH Nieuws
NOS Nieuws

Noord-Holland twijfelt over aardwarmte in plaats van gas

In Noord-Holland is gesteggel over de energievoorziening als in 2050 geen gas meer gebruikt mag worden. Aardwarmte wordt gezien als bruikbaar alternatief. Maar de VVD, de grootste partij in de provincie, wil een stop op nieuwe boringen. Het CDA wil initiatieven om over te stappen op aardwarmte juist "niet frustreren".

Bij aardwarmte wordt relatief warm water van (grote) diepte opgepompt en gebruikt om woningen of bedrijven te verwarmen. Eenmaal afgekoeld wordt het water weer teruggepompt.

Omdat zonne- en windenergie niet genoeg opleveren om in de energiebehoefte te voorzien als er in 2050 geen gas meer beschikbaar is, wordt op dit moment veel geïnvesteerd in (proef-)boringen naar aardwarmte.

Tijdelijke stop boringen

Maar de VVD Noord-Holland wil een tijdelijke stop op die boringen "zolang de veiligheids- en milieurisico's van geothermie niet zijn onderzocht". "Totdat die risico's beter in kaart zijn gebracht, vinden wij het daarom verstandig besluitvorming op vergunningsaanvragen in Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Middenmeer, Midwoud/Hoorn, Noord-Holland Noord en Velsen aan te houden", aldus de liberalen op hun website.

"Zodra duidelijk is dat opwekking echt veilig kan, kunnen de vergunningen dan gewoon verleend worden", licht VVD-Statenlid Marco Wiesehahn toe op NH Nieuws. Hij wijst erop dat ook Staatstoezicht op de Mijnen eerst meer onderzoek wil.

"De sector heeft een zwakke veiligheidscultuur, de veiligheid- en milieurisico's worden in het algemeen onvoldoende herkend en beheerst; en wet- en regelgeving worden niet goed genoeg nageleefd", schreef die toezichthouder een jaar geleden.

Waar weinig mensen wonen

"Het Staatstoezicht op de Mijnen is veel te veel gericht op fossiele brandstoffen en de risico's op winning daarvan", reageert gedeputeerde Jaap Bond (CDA). "Ik vind dat er voor aardwarmte aparte wetgeving zou moeten komen."

Tegelijkertijd ziet Bond in tegenstelling tot de VVD geen bezwaren om vergunningen voor boringen te verlenen, zeker niet in gebieden waar weinig mensen wonen. "Zo loopt er op dit moment een aantal succesvolle projecten. Zoals Agriport A7 in Middenmeer waar aardwarmte wordt gebruikt om 700 kassen en 2800 woningen te verwarmen. Of Floricultura in Heemskerk."

Niet dwarsbomen

De gedeputeerde is het met de VVD eens dat meer onderzoek nodig is. Maar dan gaat het hem vooral om boringen in gebieden met veel bebouwing "zoals Amsterdam". Bond: "Maar ik vind echt dat de bestaande initiatieven in dun bebouwde gebieden niet moet dwarsbomen. Je pompt water op en pompt het daarna weer terug. En we hebben als provinciebestuur gezegd dat in 2050 iets meer dan 20 procent van de door huishoudens en bedrijven gebruikte warmte uit de grond wordt gewonnen. Waar moet je anders die energietransitie mee doen?"

Advertentie via Ster.nl