Evelien Gans in 2002 Hollandse Hoogte

Schrijfster en emeritus hoogleraar Hedendaags Jodendom Evelien Gans is gisteren op 67-jarige leeftijd overleden. Uitgeverij Prometheus, die haar overlijden heeft bekendgemaakt, noemt haar een van de grootste Nederlandse historici op het gebied van de Joodse geschiedschrijving.

Gans schreef onder meer de dubbelbiografie van de historicus en dichter Jaap Meijer en zijn zoon, de journalist en performer Ischa Meijer.

Ze werd geboren in New York, waar haar ouders naartoe waren verhuisd omdat haar vader bij het uitbreken van de Korea-crisis vreesde dat er een derde wereldoorlog aanstaande was. Haar vader had de Tweede Wereldoorlog overleefd door onder te duiken.

Terug in Nederland verdiepte Evelien Gans zich in de positie van Joden in Nederland in zowel het heden als het verleden. Ze was verontrust over vormen van hernieuwd antisemitisme en racisme die ze waarnam.

'Daartussen je weg vinden is niet makkelijk'

In 1994 publiceerde Gans Gojse Nijd & joods narcisme, met als ondertitel Over de verhouding van joden en niet-joden in Nederland. Haar standaardwerk The Holocaust, Israel and 'the Jew'. Histories of antisemitism in postwar Dutch society kwam twee jaar geleden uit. Ze schreef het werk samen met haar collega Remco Ensel.

Evelien Gans was bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als onderzoekster bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Prometheus meldt dat Gans de laatste maanden depressief was.

Tegen Het Parool zei ze in een interview dat ze een weg probeerde te vinden tussen alarmisme en ontkenning. "Maar je maakt altijd vijanden. Of men vindt dat je antisemitisme niet serieus genoeg neemt of men vindt dat je overdrijft en dat het eens afgelopen moet zijn met dat gehuil over de Holocaust. Daartussen je weg vinden is niet makkelijk."

STER reclame