NOS Nieuws

'Gemeenten moeten meer doen voor huiseigenaren met funderingsproblemen'

Gemeenten moeten meer doen om huiseigenaren te helpen van wie de woning is verzakt door funderingsproblemen. De rekening van dure reparaties komt nu bij eigenaren te liggen, terwijl zij de problemen zelf niet veroorzaken. Dat zegt Dick de Jong van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

"We hebben de afgelopen drie jaar zo'n 1000 klachten uit 70 gemeentes gekregen. De problemen ontstaan mede door bodemdaling en een lager grondwaterpeil. Daar kun je als huiseigenaar niets aan doen. De gemeente heeft dan dus ook een verantwoordelijkheid", zegt De Jong naar aanleiding van berichtgeving in NRC Next en Reporter Radio. "De oorzaak is niet alleen veroudering van de fundering, ook klimaateffecten zoals verdroging hebben hun uitwerking op palen."

Rottende palen

Het verzakkingsgevaar is het grootst voor huizen op houten palen in veengrond. Dat komt met name in het noorden en het westen van het land voor. Naar schatting zijn er in Nederland 400.000 woningen op houten palen die met funderingsproblemen te maken kunnen gaan krijgen, blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Deltares uit 2012. Bijvoorbeeld doordat de palen rotten of doordat grondlagen droger worden, aan de paal gaan hangen en die extra belasten. Dan kan de paal naar beneden getrokken worden.

Ook fundering op staal van 150.000 huizen moet mogelijk worden hersteld, zegt het KCAF.

Heel huizenblok

De kosten voor herstel liggen al snel tussen de 50.000 en 100.000 euro per woning. Er zijn zo'n elf gemeenten die helpen door bijvoorbeeld een deel van de kosten te subsidiëren of helpen met de financiering van reparaties. Gemeentes zouden volgens De Jong daarnaast ook een regierol moeten hebben, omdat herstel vaak voor een heel huizenblok moet gebeuren.

Het onderwerp staat (nog) niet op de agenda van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). "Het is een groot probleem, maar niet in alle 380 gemeenten die lid van onze vereniging zijn", licht een woordvoerder toe.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl