ANP

De Ondernemingskamer grijpt stevig in om een eind te maken aan de bestuurlijke wanorde bij energiebedrijf Eneco. President-commissaris Edo van den Assem wordt geschorst en er wordt tijdelijk een nieuwe voorzitter aangesteld. Ook komt er een onderzoek naar wanbeleid bij Eneco en naar de gang van zaken in de afgelopen maanden.

De rechter heeft gegronde redenen om aan een juist beleid en de juiste gang van zaken te twijfelen. Het onderzoek is volgens de Ondernemingskamer in het belang van Eneco omdat openheid van zaken kan bijdragen aan het herstel van gezonde verhoudingen binnen het bedrijf.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) was naar de rechter gestapt naar aanleiding van de onrust rond de voorgenomen verkoop van Eneco, de relatie met de aandeelhouders, het plotselinge ontslag van bestuursvoorzitter Jeroen de Haas en de benoeming van Ruud Sondag als opvolger. De Raad van Commissarissen passeerde daarbij de ondernemingsraad. Een verzoeningspoging die de Ondernemingskamer vorige maand gelastte leverde niets op.

De ondernemingsraad eiste het vertrek van alle drie de commissarissen, maar daar gaat de Ondernemingskamer niet in mee. De president-commissaris wordt geschorst gezien zijn prominente rol in de vertrouwenscrisis. Een andere commissaris is al afgetreden en voor het wegsturen van de derde commissaris ziet de Ondernemingskamer geen aanleiding.

Wie de nieuwe commissaris namens de Ondernemingskamer bij Eneco wordt is niet duidelijk. De Ondernemingskamer heeft een lijstje van mogelijke kandidaten en zal binnen 1 à 2 weken zijn keuze bekendmaken. Ook zal dan bekend worden wie de enquête naar het wanbeleid zullen houden.

STER reclame