Google Streetview

Basisschool De Klimroos in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn verzet zich tegen de komst van een islamitische basisschool in hetzelfde gebouw. De gemeente wil dat de twee scholen het gebouw gaan delen, maar De Klimroos ziet dat niet zitten.

De nieuwe islamitische basisschool Al Arqam wil in het nieuwe schooljaar beginnen in het Utrechtse stadsdeel. Zowel het rijk als de gemeente hebben daar toestemming voor gegeven, maar het dreigt nu spaak te lopen op de huisvesting. De gemeente is verantwoordelijk voor het vinden van onderdak en stelt dat het pand van De Klimroos de enige geschikte optie is.

Maar De Klimroos is het daar dus niet mee eens. Volgens het schoolbestuur leent het gebouw zich niet voor twee scholen omdat er maar één ingang is en één trappenhuis. Ook vrezen ouders dat de islamitische leerlingen van De Klimroos zullen overstappen naar de nieuwe school.

Grimmige sfeer

De sfeer tussen de gemeente en de school is inmiddels grimmig geworden, zegt RTV Utrecht. Zo weigerde De Klimroos vorige week ambtenaren van de gemeente die het gebouw wilden komen bekijken. Ook heeft de school juridische stappen genomen om de komst van Al Arqam te voorkomen.

De gemeente op haar beurt houdt vast aan het besluit. "Gelet op onze wettelijke zorgplicht om huisvesting te bieden, zetten wij ook op dit moment al stappen, zoals een vorderingsbesluit", antwoordt het college op vragen uit de raad.

Oplossing

Verschillende politieke partijen uit de Utrechtse raad hebben kritiek geuit op de gang van zaken. "De sfeer is tot een dieptepunt gedaald en dat is geen goede basis om tot een oplossing te komen", zegt Dimitri Gilissen van de VVD tegen RTV Utrecht.

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om er onderling uit te komen, zonder tussenkomst van de rechter. "Alle betrokkenen voelen zich verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen starten in het nieuwe schooljaar."

De gemeente blijft erbij dat het onderbrengen van Al Arqam bij De Klimroos de beste optie blijft. Morgen gaat de gemeente opnieuw in gesprek met de twee scholen om tot een oplossing te komen. "Op een wijze die voor beide scholen haalbaar, veilig en uitvoerbaar is."

STER reclame