Het aantal branden in stallen is onverminderd hoog

Bij de grote brand in Erichem in 2017 gingen 20.000 varkens dood ANP

Het aantal varkens, koeien en kippen dat omkomt bij stalbranden blijft stijgen. Ook het aantal stallen waar brand uitbreekt is onverminderd hoog, ondanks maatregelen. Vooral oudere stallen zijn gevaarlijk, blijkt uit een nieuw actieplan van verzekeraars, veehouderij, brandweer en de Dierenbescherming.

Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars melden dat er vorig jaar 47 stalbranden waren. Bij 28 daarvan kwamen dieren om. In 2016 waren er 49 branden, in 26 gevallen met dode dieren.

Actiegroep Wakker Dier schat het aantal dieren dat in 2017 doodging door brand op 229.000. Dit jaar zouden al 95.000 dieren zijn omgekomen.

Kortsluiting

Belangrijke oorzaken van brand in de stal zijn kortsluiting en blikseminslag. Verder zijn er oorzaken als oververhitting van apparatuur en werkzaamheden in de stal. Periodieke keuring van de elektra op de boerderij is een belangrijk actiepunt.

Onder druk van de verzekeraars lag tot nu toe de nadruk op meer veiligheidsregels voor nieuwbouw en verbouw van stallen, zoals het gebruik van brandwerend materiaal.

De komende jaren moeten dus bestaande stallen worden aangepakt. Niet alleen moeten de verblijven brandveiliger worden, ook moeten de veehouders zich meer bewust worden van de risico's.

STER Reclame