Toezichthouder: rapport geheime dienst over jihadisten onzorgvuldig

ANP

De waakhond van de geheime dienst AIVD waarschuwt voor het gebruik van een rapport van die dienst door rechtbanken. Het rapport over jihadisten is volgens toezichthouder CTIVD op een aantal punten onzorgvuldig.

De toezichthouder wees al eerder op die tekortkomingen, maar wist toen nog niet dat het rapport al is gebruikt in rechtszaken tegen uitgereisde moslimstrijders. Het rapport van begin 2016 geeft informatie over mensen die sinds 2014 vanuit Nederland naar IS-gebied zijn gereisd.

De CTIVD heeft instanties zoals de Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak nu gewezen op de onzorgvuldigheden. Zo staat in het rapport ten onrechte dat het werven van anderen een "cruciaal onderdeel" was in het leven van een vrouw die naar IS-gebied is gegaan.

Niet beroepen op onwetendheid

Uit onderzoek van de waakhond blijkt dat het rapport is aangescherpt op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, zodat jihadisten "zich niet kunnen beroepen op onwetendheid over de situatie ter plaatse".

Pas na aandringen van de NCTV werd de conclusie opgenomen dat mensen die naar IS afreizen "willens en wetens'" de keuze maken om zich bij een terroristische groepering aan te sluiten.

Aanbevelingen opgevolgd

Volgens de AIVD is het rapport wel accuraat. Na de kritiek van de CTIVD heeft de geheime dienst de aanbevelingen opgevolgd. Op de website wordt er inmiddels op gewezen dat open publicaties een algemeen beeld schetsen, dat niet op ieder individu van toepassing is.

STER Reclame