iStock

Brabant wil in het zuidoosten van de provincie experimenteren met een-op-een-drukjacht op wilde zwijnen. De provincie was in eerste instantie tegen deze vorm van jagen, maar heeft op verzoek van andere partijen ingestemd omdat de huidige jachtmethoden niet effectief genoeg zijn.

Bij een-op-een-drukjacht worden wilde zwijnen opgejaagd door een drijver en opgewacht door een jager die ze afschiet. Vooral dierenbeschermers zijn er op tegen. Landbouworganisatie ZLTO en bijvoorbeeld de gemeente Heeze-Leende zijn wel voorstander. Zij maken zich zorgen over het toenemende aantal wilde zwijnen.

In Brabant zijn het afgelopen seizoen 707 zwijnen afgeschoten. Zeven jaar geleden waren dat er nog 57. De dieren veroorzaken schade aan gewassen van boeren. In het verkeer veroorzaken de zwijnen onveilige situaties. Het afgelopen jaar werden in Brabant 56 zwijnen doodgereden.

Voors en tegens

"Je wilt de stand zo laag mogelijk houden", zegt boswachter Mari de Bijl tegen Omroep Brabant. "Ook voor de natuur kan het slecht zijn om te veel zwijnen te hebben." De dieren kunnen dan bosmierennesten opruimen of konijnen verdringen.

Maar de natuur heeft ook veel baat bij de zwijnen, zegt hij. "Het wilde zwijn is een inheemse soort en hoort gewoon bij onze natuur. Door het omwroeten van de grond, blijft het bodemleven goed en krijgt jonge aanwas weer een kans."

Goed over nadenken

De Bijl is daarom voorstander van een lichte vorm van drukjacht in bepaalde situaties. Maar daar moet volgens hem wel goed over nagedacht worden. "Als je alleen een zeug doodschiet, verspreiden de biggen zich en worden ze eerder vruchtbaar. Dan neemt de populatie juist weer toe", zegt hij.

Daarnaast moet er volgens hem niet op één plek gejaagd worden, want dan kan het wilde zwijn zich juist gaan verspreiden. "Het zwijn dringt al steeds verder door in Brabant. Ook in Zundert worden ze al gezien."

STER reclame