Een man doet een bestelling bij een (andere) stewardess van Ryanair HH | Sabine Joosten

Een opvallende uitspraak in Eindhoven: een cabinemedewerkster van Ryanair die in Nederland woont, is volgens de rechter ten onrechte ontslagen toen ze weigerde naar Ierland te verhuizen.

Dat is opmerkelijk, want volgens haar Ierse contract mocht het bedrijf haar daar wel toe dwingen. De Nederlandse rechter oordeelt nu dat in dit geval het Nederlandse recht boven het Ierse recht gaat. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart.

Goedkope tickets

Verhuizen is niet ongebruikelijk voor werknemers van de Ierse prijsvechter. De cabinemedewerkster in deze zaak, de Poolse Monika Gwardynska, deed het eerder. Toen ze in 2012 bij Ryanair kwam werken, was haar eerste standplaats Stockholm.

Meteen al werd van haar flexibiliteit geëist. In haar Ierse contract werd opgenomen dat ze overgeplaatst kon worden naar een standplaats in een ander land, ook zonder haar instemming.

Flexibiliteit is nodig, zegt Ryanair, om de ticketprijzen laag te kunnen houden. Werknemers kunnen op deze manier zo efficiënt mogelijk worden ingezet: namelijk op de plek waar op dat moment het meeste te doen is. Er hoeft dan geen nieuwe werknemer aangenomen te worden.

Zo was Gwardynska, na twee jaar Stockholm. nodig in Eindhoven. In overleg met het bedrijf is ze toen vrijwillig naar Nederland verhuisd.

Mei vorig jaar werd een nieuwe verhuizing aangekondigd: nu moest Gwardynska binnen een paar weken in Ierland gaan wonen en werken. Het is een one month notice, zoals dat staat beschreven in haar Ierse contract.

U zult in principe gestationeerd zijn op Eindhoven Airport en andere plaatsen voor zover het bedrijf daar redelijkerwijs om vraagt voor het goed vervullen van uw werk onder deze afspraak. Het is een voorwaarde van uw werk dat u zich voegt naar al dit soort verzoeken. Dit houdt in, om twijfel te voorkomen, een overplaatsing naar welke van de standplaatsen van het bedrijf dan ook, zonder compensatie.

deel van het contract tussen Ryanair en de cabinemedewerkster

Maar haar leven is in een paar jaar tijd flink veranderd. Gwardynska had inmiddels een kind van twee en is een alleenstaande moeder. Ze woont in een sociale huurwoning bij Eindhoven en betaalt haar belastingen en premies in Nederland. Wanneer ze werkt, brengt ze haar kind naar vrienden en kennissen. Voor de opvang is ze dus afhankelijk van haar Nederlandse sociale netwerk.

Ze wil niet binnen een maand naar Ierland verhuizen en laat dit ook weten aan haar baas. Maar Ryanair blijft bij het besluit, ook al is het gebruikelijk dat zulke overplaatsingen vrijwillig gaan.

Te weinig verkocht

Volgens Ryanair is er een personeelsoverschot in Eindhoven ontstaan, doordat de maatschappij minder vluchten van en naar de stad kon uitvoeren. Er moet dus personeel weg. In zo'n geval kijkt het bedrijf welke werknemers het slechtst presteren.

Ryanair houdt een lijst bij van hoeveel werknemers verkopen aan boord van vluchten. Gwardynska verkoopt het minst en moet dus verkassen naar Ierland.

Ondanks de bezwaren van de cabinemedewerkster wordt ze vanaf 1 juli in Dublin ingeroosterd. Ze komt niet opdagen en wordt ontslagen, ook al heeft ze, vanuit Eindhoven, uitvoerig contact met Ryanair .

Eis: geld

Samen met de vakbond FNV stapt ze in Nederland naar de rechter. Gwardysnka eist onder meer een "redelijke ontslagvergoeding", een wettelijke transitievergoeding, een vergoeding wegens de opzegging en het salaris dat ze door het conflict is misgelopen: bij elkaar zo'n 35.000 euro.

De rechter moet zich buigen over de vraag welke wetten in dit geval van toepassing zijn: de Ierse, op basis waarvan het contract is opgesteld, of de Nederlandse, die vergaande bescherming biedt aan werknemers.

In beroep

De rechter oordeelde vandaag het laatste, en noemt de geëiste verhuizing van Gwardynska onredelijk. Ze hoefde gezien de omstandigheden niet akkoord te gaan, en er was geen reden voor ontslag.

Ryanair moet de door de cabinemedewerkster geëiste 35.000 euro betalen. In een reactie laat het bedrijf alleen weten onmiddellijk in beroep te gaan tegen de beslissing.

Gwardynska is inmiddels buiten de luchtvaart weer aan het werk via een uitzendbureau, tegen een lager salaris.

STER reclame