NOS Nieuws

VN: een derde van alle gevangen vis belandt niet op het bord

Bijna een derde van de vis die wereldwijd voor consumptie wordt gevangen, belandt niet op het bord. De vis bederft of wordt na de vangst overboord gegooid, meldt de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, in een rapport over de huidige staat van de visstand in de wereld.

In ongeveer een kwart van de gevallen gaat het om bijvangst: 'ongewenste' vissen worden dan dood teruggegooid. "In zijn algemeenheid kun je zeggen dat vooral in het Westen de kwestie van bijvangst speelt. In bijvoorbeeld Azië is daar nauwelijks sprake van, omdat alles wordt gebruikt", zegt Adriaan Rijnsdorp, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Vaker gaat het om een gebrek aan apparatuur om de vis koel en vers te houden.

Het VN-doel om een einde te maken aan honger in de wereld en het doel op het gebied van visvangst lopen parallel.

Adriaan Rijnsdorp, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit

De FAO waarschuwt dat de aandacht voor duurzame visserij verzwakt. Een derde van alle wild gevangen vissoorten is overbevist en de visconsumptie is op een recordhoogte. Vooral in enkele onderontwikkelde gebieden is het slecht gesteld met overbevissing. "Illegale visserij gebeurt vooral in gebieden waar overheden niet in staat zijn om de wet te handhaven", zegt Rijnsdorp.

Volgens FAO-directeur Manuel Barange is dan ook een "sterkere inspanning" van overheden nodig om de situatie te verbeteren. Hij voorspelt dat Afrika in de toekomst vis zal moeten importeren. Volgens Barange heeft dat continent wel een enorme potentie op het gebied van visteelt, die op dit moment nog niet wordt benut.

"Het VN-doel om een einde te maken aan honger in de wereld en het doel op het gebied van visvangst lopen parallel", zegt Rijnsdorp. "Er is een duurzame visserij nodig om de monden in de toekomst te kunnen voeden."

Duurzaam kweken

Rijnsdorp stelt dat de oplossing zit in het duurzaam kweken van vis. Visteelt is al veertig jaar het snelstgroeiende onderdeel van de agrarische sector. Ongeveer de helft van de vis die in de wereld wordt gegeten, is kweekvis.

De visvangst daarentegen, is nauwelijks veranderd sinds eind jaren 80. "De visvangst zit al enige tijd aan zijn plafond", zegt Rijnsdorp. "Wil je aan de stijgende vraag naar vis voldoen, zal je in moeten zetten op duurzame visteelt."

Toch zit ook aan kweekvis een plafond. "Het eten van vis is onder meer belangrijk vanwege de omega-3-vetzuren", zegt Rijnsdorp. "Maar consumptievissen zijn vaak roofvissen die andere vissen nodig hebben. Die moet je alsnog vangen."

Dat de visconsumptie sterk is gegroeid is mede te danken aan de sterk groeiende visteelt in China. De FAO denkt dat het aantal kweekvissen voorlopig blijft stijgen en voorspelt dat in 2030 20 procent meer vis wordt geconsumeerd. "Aan die vraag kun je alleen voldoen met kweekvis. In China zijn de technologische mogelijkheden daarvoor wat dat betreft veelbelovend."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl