NOS Nieuws

Bestuur ziekenhuizen Loek Winter ontkent acute geldproblemen

De twee ziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter, die zich ten doel heeft gesteld de ziekenhuismarkt op te schudden, verkeren in financieel zwaar weer. Dat schrijft het Financieele Dagblad maandag. Het MC Slotervaart (voorheen Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam en de MC Groep in Flevoland zouden niet meer voldoen aan afspraken met huisbankier ING.

De krant baseert zich op de recentelijk en tien maanden te laat gepubliceerde jaarrekeningen over 2016. Accountant EY en het bestuur zouden hierin schrijven dat het voortbestaan van de zorginstellingen in gevaar is.

Geen twijfel

De belangrijkste oorzaak van de problemen bij MC Slotervaart zou het grote aantal concurrerende ziekenhuizen in de regio zijn. De MC Groep, met ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten, is daarnaast gevestigd in een gebied met relatief weinig patiënten. Ook zouden de ziekenhuizen over weinig geld beschikken om financiële tegenvallers op te vangen.

Dat is niet waar, zegt bestuursvoorzitter Willem de Boer, die het artikel zeer tendentieus noemt. Hij zegt geen twijfel te hebben over de toekomst van beide ziekenhuizen. Hij ontkent onder meer de slechte solvabiliteit en zegt dat die met 27 procent "zeer stevig" te noemen is.

Volgens De Boer hebben de ziekenhuizen - in 2009 onder leiding gekomen van De Boer en Winter om faillissement te voorkomen - zelfs nauwelijks schulden. Wel beaamt De Boer dat er andere problemen zijn binnen de zorginstellingen die moet worden opgelost.

In Amsterdam zegt hij vanwege de zorgconcurrentie in de hoofdstad meer focus te willen aanbrengen op de zorg die het MC Slotervaart aanbiedt. In Lelystad beslaan de drie ziekenhuizen binnen de MC Groep een groot gebied. De Boer zegt vanwege de wijde omgeving hier de vaste kosten in de toekomst beter te zullen moeten bewaken.

Herfinanciering

In de jaarrekening waar het FD over beschikt, wordt door het bestuur en de accountant gesproken van een "materiële onzekerheid over de continuïteit" van het ziekenhuis. De Boer zegt dat deze woorden zijn gekozen omdat concrete afspraken met geldschieters destijds ontbraken.

In maart werd bekend dat de MC Groep een openstaande lening van 6 miljoen euro bij ING niet op tijd kon afbetalen. Over herfinanciering van die lening zullen volgens De Boer met de bank "goede afspraken" worden gemaakt.

Efficiënte zorg

Loek Winter en Willem de Boer namen in 2013 de twee ziekenhuizen over. Het streven was binnen een aantal jaren vijf ziekenhuizen te kopen. De teller is blijven steken op twee. Hun oogmerk was de zorg veel efficiënter te maken.

Winter was tot februari van dit jaar bestuursvoorzitter en is nu nog aandeelhouder. Zakenpartner Willem de Boer nam zijn taken als bestuursvoorzitter over.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl