Dick Schoof ANP

Dick Schoof wordt de nieuwe hoofddirecteur van de AIVD, de inlichtingen- en veiligheidsdienst. Volgens Haagse bronnen wil het kabinet hem morgen voordragen. Schoof wordt de opvolger van de huidige topman Rob Bertholee. Die vertrekt later dit jaar: zijn termijn zit er dan op.

Schoof is sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Politie

Daarvoor had de planoloog ook al diverse ambtelijke topfuncties op het terrein van justitie en veiligheid.

Zo was hij hoofddirecteur van de immigratiedienst IND, bereidde hij op het ministerie van Justitie de vorming van de nationale politie voor en was hij plaatsvervangend secretaris-generaal op dat departement.

Raakvlakken

De AIVD heeft als taak om 'dreigingen en risico's die anderen niet kunnen zien en die grote gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de Nederlandse staat, als eerste te onderkennen'.

Het werk bij de geheime dienst heeft veel raakvlakken met Schoofs huidige baan als Nationaal Coördinator. In die functie richt hij zich op crisisbeheersing, contraterrorisme en de bestrijding van cybercriminaliteit.

Dreigingsbeeld

Schoof was onder meer nauw betrokken bij de nasleep van de ramp met MH17 en bij het optreden tegen Turkse ministers die vorig jaar campagne wilden voeren in Nederland. Verder komt hij bijvoorbeeld in de publiciteit bij de bekendmaking van het dreigingsbeeld voor een terroristische aanslag.

STER reclame