NOS Nieuws

Kamer: hardere aanpak van ouders die omgangsregeling frustreren

De Tweede Kamer wil dat ouders die zich na een echtscheiding niet houden aan een omgangsregeling harder worden aangepakt. Het komt in de praktijk geregeld voor dat een ouder zijn of haar kind niet of nauwelijks meer te zien krijgt, omdat de andere ouder de omgangsregeling naast zich neerlegt.

Onder leiding van de parlementariërs Van Nispen (SP), Koopmans (VVD) en Bergkamp (D66) wil de Kamer nu dat het kabinet met voorstellen komt om ouders meer te dwingen zich aan de omgangsregeling te houden. Daarbij zou ook vaker van het strafrecht gebruik moeten worden gemaakt. In het uiterste geval zou een onwillige ouder gevangenisstraf moeten kunnen krijgen.

"Een omgangsregeling, daar houd je je aan"

Minister Dekker voor Rechtsbescherming noemde de wens van de Kamer "een goede zaak", waarmee hij uit de voeten kan.

Gelijke verdeling

De Kamer wil ook dat het kabinet bekijkt of bij een omgangsregeling na een scheiding als uitgangspunt in de wet kan worden opgenomen dat de zorgrechten en -plichten over beide ouders worden verdeeld. De ouders of de rechter zouden wel van dat uitgangspunt mogen afwijken.

Dekker ziet daar weinig in. Juist als je dat uitgangspunt in de wet zet, kunnen er allerlei discussie komen over afwijkingen van de basisregel en dat zou wel eens niet in het belang van het kind kunnen zijn, denkt de minister.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl