Jirka Matousek / Flickr / CC / by

In Parijs zwerven op dit moment zo'n 200 migrantenkinderen rond zonder ouders. Ze slapen op straat en krijgen geen opvang. De Parijse autoriteiten bestempelen hen doorgaans als meerderjarig en daarom hebben ze geen recht op onderdak.

Dat schrijft Human Rights Watch (HRW) in een rapport over deze groep kinderen. De mensenrechtenorganisatie sprak met ambtenaren, advocaten en hulpverleners. "En wij hebben zelf ook 49 minderjarigen geïnterviewd die kwamen uit landen als Afghanistan, Ivoorkust en Mali", zegt directeur Bénédicte Jeannerod van HRW in Frankrijk. "De procedures voor die kinderen in Parijs deugen niet. De beoordelingen gaan veel te snel en ambtenaren zijn vooringenomen."

Te goed Frans

Volgens de organisatie krijgen minderjarige migranten in Parijs bijna standaard te horen dat ze meerderjarig zijn. Vaak gebeurt dat al meteen na binnenkomst in een kantoor. Ambtenaren zien het kind en constateren onmiddellijk, zonder onderzoek, dat de minderjarige volwassen is.

"Er zijn ook kinderen die aan de ambtenaren vertellen dat ze al eens gewerkt hebben, of dat ze zelf hebben besloten hun vaderland te ontvluchten", zegt Jeannerod. "En alles wat ze zeggen is voor de ambtenaren een reden om te concluderen: dan ben je dus al volwassen." Een 15-jarige jongen uit Ivoorkust vertelde dat ook hij als volwassene werd aangemerkt. "Degene die met me sprak zei dat ik te goed Frans sprak. Omdat ik alle vragen kon beantwoorden, moest ik wel volwassen zijn. Maar ik heb op school gewoon acht jaar Franse les gehad, dus natuurlijk kon ik die vragen beantwoorden."

De autoriteiten doen alles om te zorgen dat ze de kinderen niet hoeven op te vangen.

Bénédicte Jeannerod, directeur HRW in Frankrijk

Als een migrant minderjarig is, heeft de Franse hoofdstad de plicht om voor onderdak en hulp te zorgen. Als een kind als meerderjarige wordt bestempeld, hoeft dat niet. "De autoriteiten doen alles wat ze kunnen om te zorgen dat ze de kinderen niet hoeven op te vangen", zegt Jeannerod.

"Maar Frankrijk heeft de middelen én ook de plicht om alle kinderen bescherming te bieden, los van de vraag of het migranten zijn", staat in het rapport van Human Rights Watch. "Alleen als er heel duidelijke aanwijzingen zijn dat een kind liegt over zijn leeftijd, zou onderzoek moeten worden gedaan. Maar nu gaan de autoriteiten er standaard vanuit dat migrantenkinderen volwassenen zijn", aldus Jeannerod.

STER reclame