ANP

De politiebonden willen niet meer overleggen met minister Grapperhaus over een nieuwe cao. Ze voelen zich niet serieus genomen en kondigen acties aan. Hoe die er precies uit gaan zien, is onduidelijk. "

De bonden hadden eerder een ultimatum gesteld en vinden een brief van Grapperhaus, die ook is ondertekend door de korpsleiding, niet overtuigend. In een gezamenlijk antwoord schrijven de politiebonden dat de brief van de minister heeft geleid tot "enorm veel boosheid en frustratie". Het voorstel om weer te gaan praten, wijzen de bonden af. "De tijd van praten is wat ons betreft voorbij."

"De politietop heeft te maken met een forse gezagscrisis", concludeert politiebond ACP.

De bonden vinden dat de flexibilisering doorslaat. Voor de oplossingen die zijn bedacht om de werkdruk te verlagen, is geen draagvlak: "Politiemensen zien in de voorstellen van de werkgever grote gevolgen voor het combineren van privé en werk maar ook een stijging van reiskosten, wat gevolgen heeft voor hun besteedbaar inkomen."

STER reclame