ANP

Bewoners van nieuwe zorgwoningen krijgen weer een balkon of tuin. Minister Ollongren is teruggekomen van een besluit van het vorige kabinet om de verplichte aanleg van een buitenruimte te schrappen. De minister erkent dat buiten kunnen zitten belangrijk is voor de gezondheid "en de kwaliteit van leven", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Goed bereikbare tuin

Cliëntenverenigingen voor ouderen, lichamelijk-, geestelijk-, en visueel gehandicapten klaagden in februari over de ongelijke behandelingen van mensen die zorg nodig hebben. "Zij hebben juist extra behoefte aan een goed bereikbare tuin of balkon", schreven ze in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Studenten

Het vorige kabinet heeft in 2015 de bouw van zorg- en studentenwoningen versoberd. Projectontwikkelaars en architecten werden in het "Bouwbesluit" niet meer verplicht om een buitenruimte in het bouwplan op te nemen.

Bouwen werd daardoor goedkoper en toenmalig minister Blok voor Wonen dacht dat studenten in ieder geval geen behoefte hadden aan een balkon of tuin. Ze gaan vaker uit in de stad en wonen niet zo lang in een studentenflat, was zijn redenering.

Toekomst

Maar huidig minister Ollongren benadrukt dat zorgwoningen voor lange tijd gebouwd worden en het weglaten van een buitenplaats onverstandig is. "Het weglaten nu zou in de toekomst tot ongewenste situaties kunnen leiden", schrijft ze.

De versobering van de studentenflats wordt overigens niet teruggedraaid.

STER reclame