Deliveroo-bezorger AFP

De Nederlandse economie groeit stevig en blijft dat naar verwachting de komende twee jaar ook doen. Dat voorspelt de OESO, de wereldwijde organisatie die sociaal en economisch beleid van de bij hen aangesloten landen onderzoekt. Vandaag presenteerde de OESO haar rapport over de economische stand van zaken in Nederland. Hoewel onze economie groeit, krijgen we ook kritiek.

Vooral de snelle toename van het aantal zzp'ers in Nederland baart de OESO zorgen. Daarnaast waarschuwt de organisatie voor risico's die de groei bedreigen.

Lage lonen

De organisatie concludeert dat werkenden in Nederland onvoldoende meeprofiteren van de groei. De organisatie wijst, als belangrijke oorzaak hiervoor, naar het grote aandeel zzp'ers in Nederland. Waar dat aandeel in andere OESO-landen voornamelijk is gedaald sinds 2005, is het in Nederland juist enorm toegenomen.

Doordat er geen minimumtarieven gelden voor zzp'ers en hun onderhandelingspositie zwak is, worden hun lonen en arbeidsvoorwaarden gedrukt. Dit is niet alleen vervelend voor zzp'ers zelf, maar heeft ook een negatief effecten op de onderhandelingspositie van mensen in loondienst.

Om dit op te lossen, adviseert de OESO om het verschil in regelgeving tussen mensen in loondienst en zzp'ers te verkleinen. Ze stellen voor de belastingvoordelen voor zzp'ers te verlagen en sociale verzekeringen voor hen in te voeren. Daarnaast adviseert de organisatie om het ontslagrecht te versoepelen, zodat bedrijven makkelijker mensen in dienst nemen.

Thuiswerkende zzp'er ANP

Risco's

Hoewel de OESO de komende tijd nog steeds groei voorziet voor Nederland, wijst de organisatie ook op grote risico's die ons op de middellange termijn bedreigen.

Dicht bij huis zijn dat de snel stijgende huizenprijzen, die, als ze weer flink dalen, veel mensen in de financiële problemen kunnen storten.

Daarnaast zijn er vooral risico's over de grens. Toenemend protectionisme in de wereld kan een enorme schok veroorzaken voor de Nederlandse open economie. De wederzijdse handelstarieven tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie zijn daarin een teken aan de wand.

Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO, maakt zich niet zo'n zorgen over de specifieke tarieven op staal en aluminium, omdat die maar een paar sectoren raken. Maar die tarieven staan volgens hem voor iets groters: "Het gaat om het negatieve effect wat deze maatregelen hebben op het wereldwijde handels- en investeringsklimaat. Als mensen geen vertrouwen hebben in dat klimaat, gaan er veel investeringsmogelijkheden en banen verloren."

De prijs van de brexit

De brexit is ook een groot risico voor de Nederlandse economie, zegt de OESO. De schatting is dat als er significante handelsbeperkingen komen tussen Nederland en Groot-Brittannië, het Nederlandse bbp (bruto binnenlands product) tussen de 1,25 en 4,25 procent daalt.

De OESO adviseert Nederland om zich voor te bereiden op magere jaren, en van het gunstige economische klimaat gebruik te maken om de spaarpot zo veel mogelijk te vullen.

Eerder maakte NOS op 3 deze uitlegvideo over de platformeconomie:

STER reclame