Hollandse Hoogte | Robin Utrecht

Huisartsen krijgen er de komende tijd geld bij. Minister Bruins heeft daarover een akkoord bereikt met organisaties van huisartsen, verzekeraars en patiënten. Het kabinet wil dat meer zorg van ziekenhuizen naar huisartsen wordt overgeheveld.

Bijvoorbeeld het afnemen van bloed zou vaker door een huisarts kunnen gebeuren, is de redenering van Bruins, en dat moet op den duur een besparing opleveren.

Avonden en weekends

Bruins trekt de komende jaren 471 miljoen euro uit voor de huisartszorg, zodat de huisartsen bijvoorbeeld de dekking in de avonden, nachten en weekends kunnen versterken en de zorg voor kwetsbare groepen kunnen verbeteren.

Het is aan huisartsen en verzekeraars om per regio af te spreken waar ze het geld precies aan uitgeven.

Meer akkoorden

Bruins stelt ook 133 miljoen beschikbaar om de ict in de huisartspraktijk te verbeteren.

Het kabinet sloot eerder al akkoorden met andere sectoren in de zorg, zoals de medisch specialisten. Afspraken met de geestelijke gezondheidszorg moeten nog worden gemaakt.

STER reclame